Dialogmøte om rus

av Eivind Jahren sist endret 08.03.2018 - 11:27
I oktober var mange engasjerte innbyggere og ansatte samlet til dialogkonferanse om rus. 21. mars er det tid for oppfølging.

Da Karmøy kommune i oktober samlet interesserte til "open space" om "hvordan kan vi redusere rusproblemer i Karmøy?", kom det mange gode innspill.

Disse innspillene berører mange områder og kommunale planer. Nå er det tid for oppfølging, med mulighet for å konkretisere noe mer. Det skjer med en kafédialog i kommunestyresalen på rådhuset i Kopervik

onsdag 21. mars
klokka 18-20

Programmet starter med pizza, før virksomhetsleder John Gunnar Liknes i rus og psykisk helse og SLT- og folkehelsekoordinator Siri Mereth Alfheim innleder om planarbeidet. Fra 18.40 blir det så en times jobbing ved "kafé-bordene" omkring følgende temar:

  • Oppfølging med tanke på arbeid/aktivitet for personer med rusproblem.
  • Oppfølging med tanke på bolig.
  • Oppfølging av rusproblem, psykiske lidelser og kombinasjonen av disse
  • Pårørendes behov.
  • Rusforebyggende arbeid og engasjerte foreldre gjennom hele grunnskolen.
  • Tilgjengelighet av rusmidler.
  • Tidlig intervensjon, barn og unge i risiko.

Påmelding skjer på skjema (trykk på lenke) innen 16. mars.

Husk å oppgi eventuell matallergi.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.