Avgjørelse om Skudenes BBH utsatt til høsten

av Kristine Tveit sist endret 05.06.2018 - 11:10
Rådmannen fremmet før sommeren sak til politisk behandling med forslag om ombygging av Skudenes BBH til 38 omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgnsomsorg. Hovedutvalget ønsket mulighetsstudie også for etablering av tradisjonelle sykehjemsplasser og vurdering av en delt løsning. Avgjørelse i saken blir dermed utsatt.
Avgjørelse om Skudenes BBH utsatt til høsten

Skudenes BBH har behov for omfattende ombygging/rehabilitering. Valg av driftskonsept for det nye bygget blir gjort høsten 2018.

Saken ble behandlet i hovedutvalg helse og omsorg 30.5. På bakgrunn av hovedutvalgets vedtak valgte formannskapet å trekke saken fra sakslista 4.6, og saken går heller ikke videre til kommunestyret før sommeren. Ny sak vil bli lagt fram i høst.

 

Vedtak i hovedutvalg helse og omsorg 30.5.2018:

Hovedutvalget er enig i ombygging av Skudenes bu- og behandlingsheim.
Hovedutvalg helse og omsorg ber om at det foretas en mulighetsstudie også for etablering av tradisjonelle sykehjemsplasser, og ønsker i tillegg en vurdering av en delt løsning.
Saken legges fram for ny politisk behandling for endelig konseptvalg. Så langt mulig knyttes også økonomiske betraktninger til de ulike alternativene.
Hovedutvalget ber om at saken kommer opp til behandling i hovedutvalg helse og omsorg 29. august.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Ordførerens time på biblioteket
21.08.2018 - 17:00
Kom innom biblioteket i Kopervik og slå av en prat med ordfører Jarle ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Rehaugene - Bronsealder aristokrati på Avaldsnes
02.09.2018 - 13:00
Historisk vandring mellom bronsealderhauger med forsker Olle ...
Oppmøte: P-plass ved Rehaug, Avaldsnes
Den kulturelle spaserstokken - Diva
03.09.2018 - 11:30
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund ...
Kl 11.30 Kopervik bu- og behandlingsheim, kl 13.00 Kopervik sanitetsforening, kl 14.00 Kopervik dagavdeling, kl. 17.00 Blinken pensjonistforening
Den kulturelle spaserstokken - Diva
04.09.2018 - 11:15
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 11.15 Skudeneshavn bu- og behandlingsheim, kl 12.30 Åkra bu- og behandlingsheim
Den kulturelle spaserstokken - Diva
05.09.2018 - 17:00
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 17.00 Skudenes pensjonistforening
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.