Styre- og eierseminar

av Eivind Jahren sist endret 21.09.2017 - 09:45
For å styrke kompetansen til og dialogen med de som representerer Karmøy kommune som eier av ulike selskaper, arrangerer kommunen styre- og eierseminar 25. september.

Karmøy kommune har siden 2013 arbeidet med implementering av god offentlig eierstyring. Det er utarbeidet eierstrategier for flere av selskapene som kommunen har eierinteresser i, så som Haugaland Kraft, Karmsund Havn og Opplev Avaldsnes.

Både de folkevalgte i kommunen, de som er styremedlemmer og de som skal rekruttere dem (valgkommiteene), må kjenne til god offentlig eierstyring. Derfor inviterer kommunen til styre- og eierseminar. Det finner sted på Solstein mandag 25. september klokka 17.30.

Agenda for seminaret

17:00 Servering og mingling

17:30 Velkommen og innledning, v/ordfører Jarle Nilsen

17:40 Offentlig eierstyring og eierstrategier, v/næringssjef Per Velde

Eksempler fra eierstrategier i Opplev Avaldsnes AS, Karmsund havn IKS og Haugaland Kraft AS

18:40 Pause

18:50 Bruk av nøkkeltall og god eierrapportering, v/ Espen Fossum, partner i Thema Consulting AS

Eksempler fra kraftbransjen

19:30 Pause

19:40 Selv-evaluering i styret, v/ Anders Rundhaug, styreleder i Aski AS

Metode og erfaring fra Aski AS

20:00 Beste praksis styreevaluering og rekruttering, v/Kjetil Bjørnson, managing partner i Boyden AS

Perspektiver, hensikt og erfaringer

20:40 Oppsummering

21:00 Slutt

(omtale av de medvirkende nedenfor)

 

Informasjon og påmelding

For mer informasjon: Kontakt næringssjef Per Velde på 950 14 278 eller pve01@karmoy.kommune.no.

Påmelding skjer digitalt innen 20. september.

 

Litt om de som medvirker

 

  • Anders Rundhaug har mange års erfaring fra styrearbeid og bedriftsrådgivning med sentrale roller innen bank og finans, erfaring fra ulike etableringer og utviklingsprosjekter. For tiden styreleder i Aski AS,  Aski Detaljhandel AS, Karmøy Næringsråd, samt styremedlem i GL-gruppen AS og GL Prosjektservice AS.
  • Aski AS sitt formål er å attføre arbeidstakere tilbake til ordinært arbeid. Aski yter til en hver tid oppfølging, veiledning og formidlingsbistand til i underkant av 200 personer. I hovedsak er aktiviteten basert på rammeavtaler med NAV. Det er de lokale NAV kontor som søker inn jobbsøkere til de ulike tiltakene. Jobbsøkerne kommer i hovedsak fra Karmøy kommune, men også jobbsøkere fra Haugesund, Tysvær og andre omkringliggende kommuner er representert. Aski har egne attføringsarenaer som benyttes i dette arbeidet. I tillegg er det god kontakt med næringslivet i regionen som også i stor grad benyttes i attføringsarbeidet
  • Espen Fossum har mer enn 20 års erfaring som rådgiver og var med å etablere Thema Consulting Group i 2010, og hatt roller som både daglig leder og styreleder. Espen har tidligere arbeidet  i Econ Pöyry, Ernst & Young Corporate Finance og Arthur Andersen, primært med finansiell og strategisk rådgivning, for både eiere, selskapsstyrer og selskapsledelse innen en rekke bransjer. Den finansielle rådgivningen er knyttet til gjennomføring av verdsettelser, transaksjonsbistand og prosjektfinansiering. Den strategiske rådgivningen er knyttet til gjennomføring av eierstrategiprosesser, konsernstrategiprosesser og konkret strategisk analyse og planlegging på forretningsområdenivå. Espen har i hovedsak arbeidet med prosjekter relatert til den nordiske kraftbransjen, men også erfaring fra bl.a. entreprenørbransjen, transport og telekom. Hans spesialområder inkluderer eierstyring og selskapsledelse, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, markedsanalyser (vekststrategi), scenarioanalyse, energipolitikk, restrukturering, verdsettelse og finansiering.
  • Thema Consulting Group arbeider med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren. Sektorer som kjennetegnes av omfattende offentlige reguleringer og utfordringer knyttet til utvikling og utnyttelse av infrastruktur. Selskapet benytter avanserte modellanalyser basert på lang erfaring fra utredninger innen strategisk rådgivning, samfunnsøkonomisk-, bedriftsøkonomisk- og tekniske analyser. Oppdragsgiverne er myndigheter, kraft- og transportselskaper, kraftintensiv industri, bransjeorganisasjoner og andre aktører som påvirkes av omleggingen til det «det grønne skiftet».
  • Kjetil Bjørnson har mer en 30 års operativ og strategisk ledelseserfaring. Gjennom sin karriere har han vært ansvarlig for lederutvelgelse og organisasjonsutvikling internasjonalt så vel som i Norge. Han har hatt roller som skipssjef på undervannsbåt, HR direktør, daglig leder, regionsdirektør og administrerende direktør. Kjetil har med sin lange og brede erfaring god innsikt i både offentlig eid virksomhet og privat næringsliv. I dag arbeider Kjetil som managing partner i Boyden med leder- og styreutvelgelse.  Kjetil er utdannet ved Sjøkrigsskolen og ved Forsvarets Stabsskole.
  • Boyden er et internasjonalt executive search selskap som har hatt lokal tilstedeværelse i Skandinavia og Norge i 30 år. Vi har spesialisert oss på rekruttering og evaluering av styrer og toppledere.  Boyden Norge er en del av Boyden World Corporation (BWC). Vårt lokale team har utviklet metodikken fra BWC og tilpasset den til våre nasjonale og lokale forhold. Vi har arbeidet med toneangivende aktører i et bredt spekter av bransjer og sektorer, innenfor både privat næringsliv og offentlig eid virksomhet. Våre perspektiver på beste-praksis innen rekruttering og evaluering reflekterer dette mangfoldet.
Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Regnskapskurs for frivillige organisasjoner
23.05.2018 - 18:00
Bli med og lær mer om god regnskapsskikk, bilagshåndtering, ...
Karmøy rådhus, kommunestyresalen
Ole Brumm dag på biblioteket
30.05.2018 - 10:00
På biblioteket i Kopervik blir det eventyrstund, ansiktsmaling, ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Ordførerens time på biblioteket
05.06.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.