Aktivitetskort for barn og unge

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 04.06.2018 - 14:34
Kortet gir gratis inngang til Karmøy kino, Tysvær kino, offentlig bading i Karmøyhallen, i Vormedal svømmehall, Tysværtunet badeanlegg, Nordvegen historiesenter, Vikingfestivalen på Avaldsnes og alle arrangement i regi av Karmøy kommune og i Tysværtunet kulturhus.
Aktivitetskort for barn og unge

Karmøy kulturskole

I tillegg kan det søkes om dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon og dekning av egenandel for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Målet med denne støtten er å gi alle barn og unge fra lavinntektsfamilier muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidstilbud i Karmøy.

Aktivitetskort for barn og unge
Søknad om å få kortet sendes Karmøy kommune. Kortet er personlig med navn og bilde.

Hvordan søke
Søknad om opplevelseskortet skal sendes til kommunen og må inneholde:
Navn forsørger(e)
Adresse
Navn på barn og fødselsdato
Bilde
Kopi av siste skattemelding

Dekning av medlemskap i en frivillig organisasjon
Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen.
En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Organisasjonene må være registrert i kommunens foreningsregister: http://www.karmoy.kommune.no/no/tema/kultur-idrett-og-fritid/foreningsregister/foreningsregistre

Hvordan søke
Søknad om dekning av medlemskap i organisasjon skal sendes til kommunen og må inneholde:
Navn forsørger(e)
Adresse
Navn på barn og fødselsdato
Organisasjonen barnet er medlem i.
Kopi av faktura med bekreftet betalt medlemsavgift
Kopi av siste skattemelding

Det er en max grense for utbetaling pr barn på kr 1 000.

Karmøy kulturskole
Kommunen kan dekke egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.
Ta kontakt med skolen på tel 52811600 og rektor Kirsten J. Steffensen.

Søknad sendes til:
Karmøy kommune, Rådhuset, Postboks 167, 4291 Kopervik

Dersom du lurer på noe ta gjerne kontakt med saksbehandler Anine Kongshavn
på Karmøy rådhus, telefon 52 85 75 00.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Ordførerens time på biblioteket
21.08.2018 - 17:00
Kom innom biblioteket i Kopervik og slå av en prat med ordfører Jarle ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Rehaugene - Bronsealder aristokrati på Avaldsnes
02.09.2018 - 13:00
Historisk vandring mellom bronsealderhauger med forsker Olle ...
Oppmøte: P-plass ved Rehaug, Avaldsnes
Den kulturelle spaserstokken - Diva
03.09.2018 - 11:30
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund ...
Kl 11.30 Kopervik bu- og behandlingsheim, kl 13.00 Kopervik sanitetsforening, kl 14.00 Kopervik dagavdeling, kl. 17.00 Blinken pensjonistforening
Den kulturelle spaserstokken - Diva
04.09.2018 - 11:15
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 11.15 Skudeneshavn bu- og behandlingsheim, kl 12.30 Åkra bu- og behandlingsheim
Den kulturelle spaserstokken - Diva
05.09.2018 - 17:00
Elsa Aanensen, Vegard Fossum, Kjetil Lundø og Halvor Lillesund . ...
Kl 17.00 Skudenes pensjonistforening
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.