Miljøvennlig i nye lokaler

av Arve Ubøe Rohde sist endret 15.12.2017 - 10:30
Elbiler gjør sitt inntog, også i de kommunale tjenestene. Torsdag var ordføreren på Avaldsnes, blant annet for å markere at de ansatte i hjemmetjenesten og Rus- og psykisk helsetjeneste har tatt i bruk 30 elbiler.
Miljøvennlig i nye lokaler

Ordfører Jarle Nilsen fant seg godt til rette i en av de nye elbilene

Ordfører Jarle Nilsen stod for den offisielle åpningen av hjemmetjenesten Nord og ROP Nord (rus- og psykisk helse) sine nye lokaler i Kong Augvaldsveg 50 på Avaldsnes. Da ble det også markert at helse- og omsorgsetaten nå tar i bruk el-biler i tjenesten.

Det er altså 30 el-biler som nå er fordelt på hjemmetjenesten sør, midt og nord, samt pluss ROP nord.

Støtte fra Miljødepartementet

Når det gjelder ladestasjoner til el-bilene så har dette kostet kommunen ca 760.000,- inkl mva, men kommunen har fått 120.000,- i støtte gjennom Miljødirektoratets ordning "Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene".

I utgangspunktet søkte helse- og omsorgsetaten om støtte til 6 ladepunkter, men utvidet dette til 30.

Stort spenn i tjenestene

Ledere fra hjemmetjenesten og Rus- og psykisk helsetjeneste markerte at de har tatt i bruk nye lokaler og elbiler.Hjemmetjenesten Nord ble omorganisert i 2016, og ble da samlokalisert i Kong Augvaldsvei 50 sammen med ROP Nord.

Målsettingen med omorganiseringen var blant annet å bygge en robust tjeneste, med
best mulig utnyttelse av kompetanse og ressurser til det beste for brukerne.
Hjemmetjenesten har brukere fra 1 år og til 99 år, og har dermed et stort aldersspenn.

Bygger gode fagmiljø

ROP avdeling Nord gir individuell oppfølging til hjemmeboende med lidelser knyttet til rus og psykisk helse. Tidligere var det som nå er ROP nord, 4 psyk.team plasserte i Kopervik, Avaldsnes, Torvastad og Nordheim.

De nye lokalene har gjort at ROP Nord har kunnet samle de tilsette og få mer samordna
drift, reduserte kostnader til vikarer, likere faglig tilnærming til brukararne, et større og mer inspirerende fagmiljø.

Begge virksomheter opplever at de nye lokala gir virksomheten gode forutsetninger for å utføre jobben til beste for brukerne.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Velkommen til byvandring med teatervri i sommerbyen
01.07.2018 - 13:00
Hver søndag i juli kan du komme og se Skudeneshavn gullalder utfolde ...
Oppmøte på museet i Mælandsgården, Skudeneshavn kl.13.00
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.