Kompetansestyrking i helse og omsorg

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 07.07.2017 - 15:03
Helse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune har i år fått sitt til nå største kompetanse og innovasjonstilskudd. Fylkesmannen delte nylig ut 4,7 millioner til Karmøy kommune for 2017. Dette vil komme kommunens ansatte til gode i arbeidet med å øke kompetansen ytterligere i kommunens ulike tjenestetilbud.
Kompetansestyrking i helse og omsorg

Avd.sjef Helse Aslaug Irene Skjold, stabsleder personal Siv Anita Lilleskog, Mona K. Veøy fra Stiftelsen Karmsund ABR og virksomhetsleder Mona Kvale Vikingstad

Formell kompetanse hos ansatte blir stadig viktigere, og det kommer til uttrykk både i form av at det stilles mer krav om kompetanse i tjenesteutførelse, og en samtidig økning av sammensatte problemstillinger hos brukerne som må håndteres av de ansatte.

Mangel på vernepleiere

Tilskuddet som nå er tildelt vil styrke kompetansesatsingen på flere områder i helse- og omsorgssektoren. Et område kommunen satser på kommende år er å få utdannet flere i vernepleie. "Dette er en faggruppe vi har mangel på, og som vi ser det er et økende behov for i fremtiden" sier virksomhetsleder for aktivitet og avlastning i tjenester for utviklingshemmede Mona Kvale Vikingstad. For 2017 har kommunen fått støtte til at hele 10 av kommunens ansatte kan ta vernepleierutdanning. Dette er en utdanning som tilbys både på heltid og på deltid og derfor kan kombineres med jobb.

Videreutdanning i rusomsorg

Kommunen har inngått intensjonsavtale med ABR senteret i forhold til tjenster for brukerer med ruslidelser, og en del av tilskuddet er knyttet til etterutdanning i rusomsorg. Fire ansatte med ulik grunnkompetanse på ABR senteret skal nå i gang med videreutdanningen. "Dette vil styrke vår kompetanse, og med den ulike grunnkompetansen disse fire ansatte har vil vi også styrke vår tverrfaglighet i rusomsorg" sier administrasjonsleder ved Stiftelsen Karmsund ABR senter Mona K. Vedøy.

Pasientsikkerhetsprogrammet

Kommunens deltakelse i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet fikk den største andelen av det samlede tilskuddet. 1,5 millioner skal det neste året styrke satsingen i kommunen på å bli en pasientsikker kommune. Så langt har arbeidet startet opp i 3 sykehjem og en hjemmetjeneste, og nye tjenesteområder implementeres gradvis inn i programmet.

I årets tildelingen ble det i tillegg gitt tilskudd til bl.a å kunne tilby

- ufaglærte en utdanning som helsefagarbeider

- videreutdanning i ulike fagskoletilbud for helsefagarbeidere

- ulike videreutdanninger for høgskoleutdannede

- kurs i Velferdsteknologiens ABC

- masterutdanning i ledelse

 

Stabsleder personal Siv Anita Lilleskog og avd.sjef Helse Aslaug Irene Skjold i Karmøy kommune er strålende fornøyd med årets tilskudd og ser at dette er med på å styrke samt gi gode forutsetninger for økt satsing på kompetanse.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Konsert med Samuel Ljungblahd
26.04.2018 - 19:30
Ljungblahd er en av Nordens heteste gospelsoangere. Sammen med et ...
Avaldsnes kirke
Torvastad Sessions #6 - Ring Van Möbius
26.04.2018 - 20:00
Med Hammond-orgel fra ‘68, fuzz-bass & en god dose nostalgi spiller ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Ordførerens time på biblioteket
29.05.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.