Karmøysoppen spretter opp

av Eivind Jahren sist endret 09.02.2017 - 09:38
Karmøysoppen skal hjelpe trafikantene med å være lovlydige.

I løpet av de siste dagene har Karmøy kommune erstattet flere av de kjedelige sperresteinene, som sikrer at regler blir overholdt, med den nye Karmøysoppen. I samarbeid med en lokal betongentreprenør på Åkrehamn ble disse utviklet for å fokusere ytterlige på trafikksikkerheten. Samtidig virker de som en fargeklatt i det grå trafikkbildet.

Det var arbeidsleder på veg Dagfinn Berg og rådgiver for samferdsel og sykkel Hilde Pettersen som bestilte en ny og mer spenstig form av sperrestein som skulle både ivareta alle funksjonaliteten og likevel skille seg litt ut fra det vanlige. Sammen med leverandør utviklet kommunrn Karmøysoppen som nå pryder vegene våre først på noen spesielt eksponerte steder.

- Vi i driftsavdelingen er stolte av det gode arbeidet rundt trafikksikkerhet som blir gjort i alle ledd av kommunen og fysiske tiltak som sikrer fremkommelighet og trygg ferdsel er bare en del av helheten. Det største ansvaret ligger hos trafikantene selv. Dessverre er det behov for sperretiltak eller hastighetsreduserende tiltak. Ikke alle overholder påbudene fra skilt eller generelle regler. Med å ta i bruk Karmøysoppene håper vi å kunne rette oppmerksomheten på ansvarsfull atferd i trafikken, sier driftssjef i teknisk etat, Michael Gräfe.

 

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.