Husk søknadsfristen på produksjonstilskuddet

av Anders L. Eie sist endret 29.09.2017 - 08:54
Landbrukskontoret minner om søknadsfrister i landbruket. Søknadene må registreres elektronisk før absolutt frist 15. oktober. I den forbindelse vil også landbrukskontoret holde langåpent 5.oktober, for å kunne hjelpe.
Husk søknadsfristen på produksjonstilskuddet

Nå må du huske å søke om produksjonstilskudd.

Landbrukskontoret minner om søknadsfrist for produksjonstilskudd, avløysertilskudd og RMP 15. oktober 2017. Søknader må registreres elektronisk, søknadsfristen er absolutt og søknader som mottas etter fristen blir ikke registrert.

Husk at arealtall skal være i samsvar med Gardskart fra NIBIO, disse finner du på gardskart.skogoglandskap.no

Landbrukskontoret er behjelpelig med registrering av søknader og vil holde langåpent torsdag 5. oktober til kl. 18.00.

Husk å ta med elektronisk ID (f.eks. kodebrikke eller kodebrev)

Kontaktpersoner:

Leif Kåre Solheim
Telefon: 52 85 71 32
E-post: lks@karmoy.kommune.no

Britt J. Pedersen
Telefon: 52 85 71 31
E-post: bjp01@karmoy.kommune.no

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.