Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 04.07.2017 - 10:55
Skudenes Bu - og behandlingsheim har behov for omfattende ombygging og/eller rehabilitering. Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette den 19. juni 2017 at pasientene ved Skudenes BBH flyttes over til Vea sykehjem når bygging av Vea 2 er ferdigstilt og driftsklart høsten 2018. Det er forventet at Vea 2 er klar til å tas i bruk i september 2018.
Flytting av pasienter fra Skudenes BBH til Vea sykehjem

Byggetrinn 2 av Vea sykehjem

Trinn 2 på Vea sykehjem er under bygging og vil når det er ferdig være et flott og moderne sykehjem med høy grad av brukertilpasing. Byggetrinn 2 bygges sammen med det som er dagens Vea sykehjem, og det vil ved ferdigstillelse av byggetrinn 2 fremstå som et sykehjem.

Skudenes BBH skal etter at pasientene er flyttet ut gjennomgå en nødvendig endring i form av ombygging og/eller rehabilitering. Planlegging og prosjektering av videre heldøgnsomsorgstilbud i Skudenes vil starte opp så snart som mulig og i løpet av 2017.

Kommunen vil tilstrebe å gi god informasjon til brukere og pårørende om prosessene som settes i gang, både i forhold til den forestående flyttingen og videre plan for Skudenes BBH. Det er planlagt et informasjonsmøte for pårørende ved Skudenes BBH høsten 2017. Foreløpig dato er satt til 05.10.2017 kl 17 i 1.etg, Skudenes BBH. Representanter fra administrasjonen i helse- og omsorgsetaten vil delta.

Veasykehjem1.png

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Konsert med Samuel Ljungblahd
26.04.2018 - 19:30
Ljungblahd er en av Nordens heteste gospelsoangere. Sammen med et ...
Avaldsnes kirke
Torvastad Sessions #6 - Ring Van Möbius
26.04.2018 - 20:00
Med Hammond-orgel fra ‘68, fuzz-bass & en god dose nostalgi spiller ...
Torvastad skole og kultursenter, Hålandvegen 150, 4260 Torvastad
Ordførerens time på biblioteket
29.05.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.