Det store heltidsvalget

av Arve Ubøe Rohde sist endret 05.10.2017 - 09:59
Bidragsytere: Fredrik A. Deilkås
Karmøy jobber aktivt for en heltidskultur i kommunen, og mandag var 160 ledere og tillitsvalgte samlet til temadag på Vea. Samme dag var det også samling for politikerne i administrasjonsutvalget og hovedutvalg helse og omsorg.

Karmøy kommune er en IA-bedrift, noe som innebærer å jobbe for et inkluderende arbeidsliv. I helse- og omsorgsetaten har hver virksomhet en gruppe med særlig ansvar for IA-arbeid, samt helse, miljø og sikkerhet. Gruppene består av virksomhetsledelsen, tillitsvalgte og andre representanter for de ansatte. Det var disse HMS/IA-gruppene som var samlet på Solstein sist mandag for å snakke om helstidskultur.

Dagen ble innledet av helse– og omsorgssjef, Nora Olsen-Sund, hvor hun startet med å tydeliggjøre viktigheten av et arbeid mot en heltidskultur. Prosessleder i samlingen var KS-konsulent, Hildegunn Andreassen, som også hadde med seg Hildegunn T. Dalsnes fra Harstad kommune. Dalsnes delte gode erfaringer fra arbeidet med heltidskultur i Harstad kommune, og det ble gitt mange nyttige råd på veien.

Medvirkning må til

Fokuset på heltidskultur vil bli sentralt innen alle kommunens tjenester, og arbeidet er påbegynt både innen helse og omsorg, teknisk (renhold) samt innen oppvekst og kultur (barnehagene).

Utvikling av heltidskultur er et arbeid som krever at både administrativ og politisk ledelse i tillegg til tillitsvalgte, samarbeider mot gode lokale løsninger. Gode prosesser på de ulike arbeidsplassene er nødvendig, og det må legges vekt på at ansatte får god innsikt og kunnskap om bakgrunnen for arbeidet. Det er viktig at de ansatte også blir gitt muligheten til medvirkning mot felles mål om heltidskultur.

"Den gode sirkelen"

Det å realisere en heltidskultur handler om å skape «den gode sirkelen». Dette gjøres ved å iverksette en arbeidstidsordning som sikrer tilstrekkelig kompetanse alle syv dagene i uken.

Det er mange forhold som sammen kan føre til en heltidskultur - og dermed "den gode sirkelen". Færre små stillinger er med på å styrke arbeidsmiljøet, og ansatte med rett kompetanse og god kjennskap til avdelingen, gjør det lettere å jobbe faglig og effektivt. Da vil de ansatte oppleve at de jobber i et godt team, og at arbeidsmiljøet er bra. Det vil gjøre at brukerne blir trygge, rolige og deltar i gode aktiviteter. Både brukerne og pårørende uttrykker tilfredshet. Ved uttrykt tilfredshet av både brukere og pårørende, blir avdelingens måloppnåelse også økt. Tilfredse brukere gir roligere og meningsfylte vakter for de ansatte.

I lys av dette vil arbeidsbelastningene reduseres, turnover reduseres og arbeidsmiljøet styrkes! Et styrket arbeidsmiljø vil kunne føre til et styrket omdømme for tjenestestedet, både som arbeidsplass og som bolig. Kvaliteten vil kunne forsterkes av at det er blitt lettere å rekruttere kvalifisert personell, og at lederne og fagfolk nå bruker mindre tid på å skaffe vikarer og lære dem opp. Ved at man har fått frigjort tid fra opplæring av vikarer, er det blitt mer tid til brukerrettet virksomhet.

Tilsvarende samlinger ble også gjennomført for renholderne i teknisk etat og barnehagene i oppvekst- og kulturetaten.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Eventyrstund for barn 3-6 år
12.09.2018 - 10:30
Hver onsdag formiddag i september og oktober blir det eventyrstund på ...
Barneavdelingen, hovedbiblioteket i Kopervik
Kurs om inngrep i vassdrag
20.09.2018 - 11:00
Miljøsamarbeidet Tysvær, Haugesund og Karmøy inviterer entreprenører, ...
Flyplasshotellet, Park inn Karmøy.
Parkert piano
26.09.2018 - 18:00
Elever fra Karmøy kulturskole spiller. Gratis inngang.
Storhall Karmøy, Veavågen
Ordførerens time på biblioteket
27.09.2018 - 17:00
Du kan komme innom biblioteket i Skudeneshavn og slå av en prat med ...
Biblioteket i Skudeneshavn
Høstferieaktiviteter på biblioteket i Kopervik
08.10.2018 - 15:00
FIFA 18 turnering, workshop i vinylkutting, workshop i 3D print og ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.