2017

av Kristine Tveit sist endret 23.11.2016 - 12:45
Nytt regelverk for bostøtte

Nytt regelverk for bostøtte

av Georg Lunde sist endret 03.01.2017 - 08:59

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og Nav samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er Nav som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Les mer…

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny forskrift

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, ny forskrift

av Georg Lunde sist endret 04.01.2017 - 13:53

Samferdselsdepartementet har utarbeidet ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede med ikrafttredelse 1. januar 2017.

Les mer…

Del Karmøy med dine venner

Del Karmøy med dine venner

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 25.01.2017 - 13:19

Har du noen ganger tenkt at: Jeg skulle ha vist slekt og venner hvor fint det er på Karmøy? Nå har du muligheten: Den nye Karmøy-filmen er nemlig her. Lik og del!

Les mer…

Reviderte retningslinjer for startlån

Reviderte retningslinjer for startlån

av Georg Lunde sist endret 09.01.2017 - 09:41

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som er langvarig vanskeligstilt, og som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Les mer…

Tilskudd til friluftslivanlegg

Tilskudd til friluftslivanlegg

av Anders L. Eie sist endret 31.01.2017 - 07:52

Karmøy kommune, ved naturforvalteren, deler hvert år ut midler til friluftslivanlegg. Fristen er 1.mars. Det er hovedutvalg for oppvekst og kultur som vedtar utbetalingene.

Les mer…

Fikk full klaff med søknad - bygger opp kurs og utdanning i recovery

Fikk full klaff med søknad - bygger opp kurs og utdanning i recovery

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 23.01.2017 - 15:21

I desember gav Extrastiftelsen 1,5 millioner kroner til FOUSAM prosjektet «Recoverykurs og recoveryutdanning» hvor Karmøy kommune skal delta i utviklingen av både kurs og utdanning.

Les mer…

Kommunestyret 6. februar

Kommunestyret 6. februar

av Kristine Tveit sist endret 06.02.2017 - 09:35

På sakslista står bl.a. selskapsavtale for Haugaland Brann og redning IKS, Fjord Motorpark, Kulturmiljøfredning i Skudeneshavn og flere reguleringsplaner. Møtet er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV. Møtet starter kl 18.00. Kl 17.00 vil det bli en orientering om Utviklingsplan for Haugesundregionen.

Les mer…

Tilskudd til virksomhet for eldre 2017

Tilskudd til virksomhet for eldre 2017

av Kristine Tveit sist endret 25.01.2017 - 13:59

Karmøy eldreråd gir støtte til virksomhet for eldre og prioriterer foreninger/lag som gjør en kontinuerlig innsats for eldre, herunder også pensjonistforeninger og andre som har eldrearbeid som hovedformål. Fra og med 2017 er søknadsfristen 1. mars.

Les mer…

De Unge Voksne arbeidsledige

De Unge Voksne arbeidsledige

av Truls Dahl sist endret 30.01.2017 - 11:57

Vi snakker mye om "morgendagens arbeidsressurs" og "fremtidens arbeidskraft". De vi snakker om er de som nå skal begynne i arbeidslivet etter endt utdannelse. Her i Rogaland skal de prøve å få seg arbeid i det som for tiden er Norges mest utfordrende arbeidsmarked. Rogaland har den høyeste andelen arbeidsledige i landet og mange av de er høyt utdannet og har lang erfaring. For å hjelpe unge voksene som står i arbeidsledighetskøen, har NAV Karmøy og Karmøy kommune startet et samarbeidsprosjekt med navnet "Unge voksne i arbeidstrening".

Les mer…

30 år helt sør

30 år helt sør

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 31.01.2017 - 13:28

Skudenes bu- og behandlingsheim markerte 30 års jubileum sist uke. Til tross for 30 års drift har sykehjemmet fortsatt flere ansatte som kunne jubilerer sammen med sykehjemmet.

Les mer…

Støtte til forskningsprosjekt -  «Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning»

Støtte til forskningsprosjekt - «Utvikling av bolig for vanskeligstilte gjennom brukermedvirkning»

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 26.01.2017 - 15:21

Karmøy kommune får inntil 2,42 millioner kroner i støtte fra Regionalt forskningsfond Vestlandet til et forskningsprosjekt. I prosjektet vil det gjennom utstrakt brukermedvirkning utvikles modeller for boliger som kan gi økt bo- og livskvalitet for personer med diagnoser knyttet til rusmisbruk og/eller psykiske lidelser.

Les mer…

Kranselag for omsorgsboliger på Tøkjamyr

Kranselag for omsorgsboliger på Tøkjamyr

av Anders L. Eie sist endret 01.02.2017 - 09:48

Torsdag 26. januar var det et kranselag for de 12 omsorgsboligene på Tøkjamyr på Vea. Tilstede var over 40 mennesker som har vært med i prosessen.

Les mer…

Friluftslivet scorer høyt

Friluftslivet scorer høyt

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 07.02.2017 - 15:50

Kantar TNS har gjennomført på oppdrag fra Karmøy-, Tysvær- og Haugesund kommuner en kartlegging av befolkningens kulturinteresser. Friluftsliv, film, pop-rock og trening/idrett er aktiviteter som topper i Karmøy. De fleste i undersøkelsen har en eller annen gang benyttet seg av friluftsområdene på tvers av kommunene.

Les mer…

Karmøysoppen spretter opp

Karmøysoppen spretter opp

av Eivind Jahren sist endret 09.02.2017 - 09:38

Karmøysoppen skal hjelpe trafikantene med å være lovlydige.

Les mer…

Kongelig heder til Aleksander Hauge

Kongelig heder til Aleksander Hauge

av Kristine Tveit sist endret 09.02.2017 - 15:23

Lørdag 4. februar fikk en overrasket og rørt Aleksander Hauge overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører Jarle Nilsen.

Les mer…

Elever planlegger framtidas byer i Karmøy

Elever planlegger framtidas byer i Karmøy

av Eivind Jahren sist endret 11.02.2017 - 10:52

Når kommunen nå jobber med framtidige planer for de tre byene Kopervik, Skudeneshavn og Åkrehamn, er det viktig å høre hva barn og unge tenker om det stedet de bor på. Derfor gjennomføres "Barnetråkk" på sju skoler i kommunen.

Les mer…

Nå blir trygghetsalarmene digitale!

Nå blir trygghetsalarmene digitale!

av Arve Ubøe Rohde sist endret 10.02.2017 - 13:24

I disse dager skiftes alle analoge trygghetsalarmer i Karmøy med nye, digitale alarmer. Dermed har kommunen tatt et viktig skritt mot mer utstrakt bruk av velferdsteknologi.

Les mer…

Solid kommuneøkonomi

Solid kommuneøkonomi

av Eivind Jahren sist endret 13.02.2017 - 13:06

Med et netto driftsresultat på 140 millioner kroner kan Karmøy kommune nå konstatere at flere års stram økonomisk styring er i ferd med å gi en solid kommuneøkonomi.

Les mer…

Søker krigsveteraner

av Kristine Tveit sist endret 13.02.2017 - 12:18

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) ønsker å komme i kontakt med personer som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden.

Les mer…

Mange frivillige møtte opp

Mange frivillige møtte opp

av Eivind Jahren sist endret 14.02.2017 - 21:09

Det var veldig godt frammøte da kommunen tirsdag kveld arrangerte et informasjons- og samhandlingsmøte om frivillighet i kommunestyresalen. - Ikke så overraskende, sa frivillighetskoordinator Eva Iris Eyjofsdottir, så mye frivillighet som det er i denne kommunen.

Les mer…

Kurs i hjemmekompostering av matavfall

Kurs i hjemmekompostering av matavfall

av Anders L. Eie sist endret 06.03.2017 - 08:14

Matavfall er en ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Karmøy kommune arrangerer kurs onsdag 22.mars klokken 19.00 i kantinen på rådhuset.

Les mer…

Start your own company?

Start your own company?

av Eivind Jahren sist endret 28.02.2017 - 13:16

Are you an entrepreneur who wonder what it takes to start company in Norway? Than you can join a free introduction course by Skape.

Les mer…

Hjelp oss å få opp flaggene!

Hjelp oss å få opp flaggene!

av Eivind Jahren sist endret 06.03.2017 - 12:03

Å flagge på «røde dager» er viktig. Men flaggheising er blitt en utfordring for kommunen, fordi det ofte skjer på dager da de ansatte skal ha fri. Derfor tilbys frivillige lag og foreninger å gjøre jobben mot en passende godtgjøring.

Les mer…

Bli med på strandryddeaksjonen på Haugalandet

Bli med på strandryddeaksjonen på Haugalandet

av Anders L. Eie sist endret 01.03.2017 - 12:07

Tirsdag 28.februar ble strandryddeaksjonen på Haugalandet åpnet av ordfører i Karmøy Jarle Nilsen. Sammen med varaordførerene i Haugesund, May Britt Vihovde, og Tysvær, Ola Apeland, var de med på Kickoffen i Kvalsvika i Haugesund. Det ble selvfølgelig rydding av plast i fjæresteinene på stedet også.

Les mer…

Høring om sykehjemsplasser og heldøgnsomsorg

Høring om sykehjemsplasser og heldøgnsomsorg

av Arve Ubøe Rohde sist endret 01.03.2017 - 23:42

Karmøy kommune har laget et forslag til kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Nå sendes denne ut på høring, og du kan komme med dine innspill.

Les mer…

Kommunestyremøte 20. mars

Kommunestyremøte 20. mars

av Kristine Tveit sist endret 16.03.2017 - 09:20

På sakslista står bl.a. budsjettoppfølging investeringer, aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp, oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevernstjeneste og høringsuttalelse til utviklingsplan for Haugesundsregionen. Møtet er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV. Møtet starter kl 18.00. Kl 17.30 vil det bli en orientering om frivilligheten i Karmøy.

Les mer…

Aktuelle for landslaget i gatefotball

Aktuelle for landslaget i gatefotball

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 07.03.2017 - 14:44

Mottak- og oppfølgingssenteret (MO-senteret) har i en periode samarbeidet med FKH om gatefotball. Dette er et aktivitetstilbud med treninger hver tirsdag og torsdag på FKH sin stadion.

Les mer…

Mestring gir muligheter!

Mestring gir muligheter!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 14.06.2017 - 14:12

Hverdagsrehabilitering er en omsorgstjeneste med målrettet tverrfaglig innsats i en tidsavgrenset periode. Innsatsen tilpasses til brukers behov og hvilke gjøremål/aktiviteter bruker ønsker å mestre i egen hverdag.

Les mer…

LOPPIS-lørdag - meld interesse!

LOPPIS-lørdag - meld interesse!

av Eivind Jahren sist endret 14.03.2017 - 13:48

En utmerket mulighet for frivillige lag og foreninger til både å tjene penger og til å profilere egen virksomhet. Det skapes av at Haugesunds Avis og Karmøy kommune går sammen om LOPPIS-lørdag. Nå er det tid for å melde interesse!

Les mer…

Kongelig heder til Arne Harald Jakobsen

Kongelig heder til Arne Harald Jakobsen

av Kristine Tveit sist endret 15.03.2017 - 14:40

En overrasket og rørt Arne Harald Jakobsen fikk overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv under en tilstelning på bedehuset på Vea 26. februar. Jakobsen hedres bl.a. for sitt engasjement for Guttelaget Utsyn gjennom en årrekke.

Les mer…

Friskt alternativ!

Friskt alternativ!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 17.03.2017 - 09:42

Frelsesarmeens Friskt Alternativ Haugalandet, ved Roy Tørring, har startet en sykkelgruppe. Dermed er det nå på plass enda et aktivitetstilbud til personer med rusproblematikk i Karmøy.

Les mer…

Høyring om kommunedelplan for kultur

Høyring om kommunedelplan for kultur

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 21.03.2017 - 12:29

Karmøy formannskap vedtok i møte 6. mars at kommunedelplan for kultur 2016-25 blir lagt ut til offentleg ettersyn. Handlingsprogram kultur, som er eit sjølvstendig dokument under kulturplanen blir lagt til grunn for kulturarbeidet vidare.

Les mer…

Fuglevandring på Åkrasanden

Fuglevandring på Åkrasanden

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 21.03.2017 - 13:36

22. mars kl 18.00 kan du være med og oppleve fuglelivet langs strandkanten. Turen ledes av Hans Inge Hansen og Oskar Bjørnstad. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Læringsverkstedet Åkrasanden barnehage (gamle idrettshuset).

Les mer…

Vi er med!

Vi er med!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 23.03.2017 - 15:12

Karmøy kommune er nå med i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24/7". I går fikk politikerne i hovedutvalget for helse og omsorg en god innføring i arbeidet som skal igangsettes da representanter fra pilotkommunen Tønsberg fortalte om sine erfaringer.

Les mer…

Ordføreren gratulerer innebandy-heltene

Ordføreren gratulerer innebandy-heltene

av Eivind Jahren sist endret 24.03.2017 - 10:45

- Vi er kjempestolte! Det var ordfører Jarle Nilsens første kommentar da det i formiddag ble klart at innebandy-spillerne fra Solstein tok gull i Special Olympics World Winter Game, verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemming.

Les mer…

Stor dragemønstring

Stor dragemønstring

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 24.03.2017 - 14:10

Kulturskrinet arrangerer denne våren drageverksted med entusiastiske instruktører og elever. Alle 1. klassinger i Karmøy bygger egne drager og maler sammen på lerret etter mal av dragene som finnes på vikingskip. Drageprosjektet avsluttes 19. april med en stor dragemønstring på alle skolene.

Les mer…

Brannmenn mot kreft mottok over 45.000 brannvesenet

Brannmenn mot kreft mottok over 45.000 brannvesenet

av Anders L. Eie sist endret 24.03.2017 - 15:38

Mannskaper i Karmøy brann og redningsvesen har samlet inn over 45000 kroner som har blitt overrekt til organisasjonen Brannmenn mot kreft. Et bidrag som stammer fra initiativet for innsamling til tidligere kollega Jens Egil Vikanes. Også 50.000 har gått til støttefondet for Vikanes.

Les mer…

Artist in residence på Blondefabrikken

Artist in residence på Blondefabrikken

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 28.03.2017 - 15:24

107 søknader fra høyt kvalifiserte kunstnere verden over kom inn til prosjektet Skudeneshavnkunstnere 2017. De to utvalgte som skal ha workshop er Dave Greber fra USA (videoinstallasjon og skulptur) og Sophia Belkin fra Russland nå bosatt i USA (trykk, tekstil og installasjon). Det inviteres til åpne minglekvelder tre mandager i april.

Les mer…

Råkjøring på Blikshavn, igjen og igjen og igjen...

Råkjøring på Blikshavn, igjen og igjen og igjen...

av Anders L. Eie sist endret 29.03.2017 - 14:49

4 ganger i mars har kommunen sett spor etter spinning på grass areal og parkeringsplass. Noe som har resultert i et ødelagt gjerde og plener og parkeringsplass som må fikses opp igjen.

Les mer…

Experience Karmøy!

Experience Karmøy!

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 04.04.2017 - 11:16

Show relatives and friends what Karmøy is all about. The new Karmøy film in english is available here. Like and share!

Les mer…

Bankett for idrettsstjerner

Bankett for idrettsstjerner

av Eivind Jahren sist endret 04.04.2017 - 13:46

For et par uker siden, vant Karmøy innebandyklubb hele turneringen under Special Olympics World Winter Game i Østerrike. Tirsdag formiddag ble de mottatt av ordføreren og en festpyntet formannskapssal til bankett.

Les mer…

Da er vi i gang!

Da er vi i gang!

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 06.04.2017 - 15:14

Mandag 27.mars var det høytidlig markering på Norheim BBH. Sykehjemmet er det første i kommunen som går med i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet "I trygge hender 24/7".

Les mer…

Et trekk

Et trekk

av Ingrid Sofie Rundhaug sist endret 05.04.2017 - 10:46

Onsdag 29.mars ble det for tredje år på rad avholt "Gatesjakkturnering" på mottaks- og oppfølgingssenteret (MO) i rus og psykisk helsetjeneste.

Les mer…

Boligtomter og boligfelt til salgs på Storesundsfeltet

Boligtomter og boligfelt til salgs på Storesundsfeltet

av Anders L. Eie sist endret 18.04.2017 - 10:32

Kommunen har nå 3 boligtomter og et boligfelt regulert til konsentrert bebyggelse til salgs. Boligtomtene blir tildelt ved loddtrekning med søknadsfrist 30.april og boligfeltet blir tilbudt den som har en best mulig plan for utnyttelse av feltet.

Les mer…

Asfaltflak mottas ikke lengre av kommunen

Asfaltflak mottas ikke lengre av kommunen

av Anders L. Eie sist endret 19.04.2017 - 14:21

Fra dags dato tar Karmøy kommune ikke lenger imot asfaltflak. Heretter må private mottak benyttes.

Les mer…

Våren kommer og opprydningen i hagene begynner

Våren kommer og opprydningen i hagene begynner

av Anders L. Eie sist endret 12.04.2017 - 13:24

Når våren kommer begynner mange å rydde i hagene sine. Og da blir det ofte mye hageavfall og bråte som kommer frem. Men hva skal en gjøre med det? brenne? kaste det? Og når har Borgaredalen åpent i påska?

Les mer…

Ny innbyggermelding for teknisk sektor

Ny innbyggermelding for teknisk sektor

av Anders L. Eie sist endret 19.04.2017 - 09:27

Innbyggermelding er en ny måte å melde fra til kommunen på. Teknisk etat har satt opp en ny nettside som kan brukes på PC, nettbrett og mobil. Her kan du melde fra om saker i forskjellige valgte kategorier innenfor teknisk etat.

Les mer…

Stort drageslepp på Avaldsnes

Stort drageslepp på Avaldsnes

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 19.04.2017 - 14:07

1. klassene på Karmøy er bitt av dragebasillen, og det ble et flott skue da Kulturskrinet inviterte til drageslepp med elevene fra Avaldsnes skole. Flotte kunstneriske fargerike dragebannere fra 16 skoler ble også satt opp med tilknytning til norrøne drager og vikingene på Avaldsnes.

Les mer…

Soping av gater i Kopervik

Soping av gater i Kopervik

av Anders L. Eie sist endret 20.04.2017 - 09:39

Gangstier i Kopervik er det private som har ansvar for å holde fri for snø og sope fritt for grus. Men soper du det ut i gata innen 27.april, så kan sopebilen til kommunen ta det med seg når den kommer.

Les mer…

Har vært i kommunen i 50 år

Har vært i kommunen i 50 år

av Eivind Jahren sist endret 21.04.2017 - 13:56

Ingjerd Jelsa Johnsen kan vise til noe som svært få andre har: Ansettelsesforhold i Karmøy kommune i 50 år.

Les mer…

Hele Rogaland rydder

Hele Rogaland rydder

av Anders L. Eie sist endret 26.04.2017 - 14:47

NRK Rogaland har invitert hele fylket til ryddeaksjon 27. april. Dette er et godt og viktig initiativ for å holde våre nærområder ryddige, og kommunen synes dette er et flott initativ. Men en må huske på dette har ikke noe med den pågående Strandryddeaksjonen eller den nærstående Ruskenaksjonen og gjøre.

Les mer…

Tid for søke om produksjonstilskudd

Tid for søke om produksjonstilskudd

av Anders L. Eie sist endret 25.04.2017 - 12:28

Landbrukskontoret minner om nytt søknadssystem og nye datoer for søknad om produksjonstilskudd 2017. Det er telledato 1.mai og søknadsfrist 15. mai. Og i år er det kun elektroniske søknader som gjelder. Og frist er absolutt.

Les mer…

Lurer du på noe om kommunale avgifter og eiendomsskatt?

Lurer du på noe om kommunale avgifter og eiendomsskatt?

av Anders L. Eie sist endret 27.04.2017 - 07:36

Nå er faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt sendt ut. Har du noen spørsmål i den forbindelse anbefaler vi deg å sjekke vår oversikt over ofte stilte spørsmål, samt benytte deg av innbyggermelding.no

Les mer…

Kommunestyremøte 15. mai

Kommunestyremøte 15. mai

av Kristine Tveit sist endret 10.05.2017 - 10:30

Kommunestyret skal bl.a. ta stilling til eierstrategi for det nye interkommunale selskapet for brann og redning og bruk av investeringsmidler fra regjeringens tiltakspakke. Møtet starter kl 18.00. Dette er åpent for publikum, og kan også ses på nett-TV.

Les mer…

Det midlertidig bålforbud er opphevet

Det midlertidig bålforbud er opphevet

av John Karsten Vedø sist endret 10.05.2017 - 11:45

Brannsjefen i Karmøy har opphevet det midlertidige bålforbudet.

Les mer…

E-Handel og digitalisering – er din bedrift klar?

E-Handel og digitalisering – er din bedrift klar?

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 15.05.2017 - 15:09

Leverandørmedvirkning og utvikling er sentrale suksessfaktorer for å lykkes. Bli med på fagdag med DIFI (Direktoratet for IKT og Forvaltning) om E-Handel og digitalisering 1. juni kl 12.00-15.30, Nygårdssalen på Tysværtunet i Aksdal.

Les mer…

Øke andel elever som sykler og går i Karmøyskolen

Øke andel elever som sykler og går i Karmøyskolen

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 05.05.2017 - 16:14

Kommunen starter nå et pilotprosjekt som har som mål å utvikle en modell for sykkelopplæring der også de andre kommunene på Haugalandet skal involveres. -Første oppgave blir nå å kartlegge situasjonen gjennom samarbeid med Trygg Trafikk både regionalt og nasjonalt, sier nytilsatt prosjektleder Jan Erik Søvig.

Les mer…

Markus Aarøy Vikse får Drømmestipend

Markus Aarøy Vikse får Drømmestipend

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 09.05.2017 - 16:14

Drømmestipendkroner oppfyller kulturdrømmer for Markus Aarøy Vikse fra Åkrehamn som vil motta stipendet på kr 10 000 i kategorien sirkus på kulturskolens sommeravslutning i juni.

Les mer…

Vil du drive egen frisørsalong i Vea sykehjem?

Vil du drive egen frisørsalong i Vea sykehjem?

av Anders L. Eie sist endret 10.05.2017 - 08:01

Vi har areal til leie som er tilrettelagt for frisørdrift ved Vea sykehjem. Vi søker derfor etter en person som ønsker og drive frisørsalongen. Det er ønskelig med oppstart så snart som mulig.

Les mer…

Gratis ENØK-rådgivning over telefon

Gratis ENØK-rådgivning over telefon

av Anders L. Eie sist endret 10.05.2017 - 08:11

Kommunen tilbyr gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning, og tips om Enovas støtteordninger pr. telefon til alle innbyggerne. Kampanjen varer til 12.mai.

Les mer…

Premiert for å gå

Premiert for å gå

av Eivind Jahren sist endret 10.05.2017 - 13:18

I forrige uke ble "beintøffe" Karmøy-elever honorert med en aktivitetsdag på Lindøy. Det rapporteres om god stemning og høyt aktivitetsnivå.

Les mer…

Hederspris til Kjell Olav Leirvåg

Hederspris til Kjell Olav Leirvåg

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 11.05.2017 - 17:01

Norsk Pedagogisk Dataforening tildelte hedersprisen 2017 til Leirvåg som har utmerket seg med pedagogisk bruk av IKT over mange år i Karmøyskolen. -En lang ferd fra EDB valgfag i ungdomsskolen til en fantastisk innføring av iPad 1:1 på skolene, sier en stolt og glad hedersprisvinner.

Les mer…

Fra lagerfrakk til kontorarbeid

Fra lagerfrakk til kontorarbeid

av Turid Sønstabø sist endret 16.05.2017 - 15:47

-Jobben som vaktmester har endret seg mye gjennom 25 år sier Turid Margot Vedøy. Nylig var hun og 69 andre ansatte hedret med gode ord og gaver.

Les mer…

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.