Folkepulsen Karmøy og ny søknadsrunde

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 06.03.2018 - 09:44
Folkepulsen er en tilskuddsordning som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag.
Folkepulsen Karmøy og ny søknadsrunde

Gruppedeling for sandvolleyball på Lindøy

Folkepulsen Karmøy har primært følgende målgrupper

  • inaktive unge og voksne
  • mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • innvandrere

Folkepulsen kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppen. Styringsgruppen for tildelingen av tilskudd består av medlemmer fra Rogaland idrettskrets, kommunen og idrettsrådet. Finaniseringen skjer gjennom bidrag fra Folkepulsen/Rogaland idrettskrets og kommunen.

Planlagte tiltak må ha oppstart senest 1. september 2018 med aktivitet høsten 2018 og våren 2019. Søknadsfristen er 6. april og sendes postmottak@karmoy.kommune.no.

Spørsmål kan rettes til

Karmøy idrettsråd ved Lars Sigvart Hop,telefon 413 02 007/ls@hop.no

Karmøy kommune ved rådgiver Øyvind Flatebø, telefon 52 85 73 82/ofl@karmoy.kommune.no.

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.