2016

av Kristine Tveit sist endret 22.02.2016 - 20:55
Eksamen på rådhuset

Eksamen på rådhuset

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 07.01.2016 - 13:33

Det er en engasjert gjeng som inntok kommunestyresalen tirsdag morgen. Fredag skal produktene foreligge til sensur for 30 elever fra Åkrehamn videregående skole som denne uken er på Karmøy rådhus for å gjennomføre eksamen.

Les mer…

Klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

Klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 21.11.2018 - 12:58

Nå er jakten på gode stipendkandidater i Karmøy i gang. 100 nye kulturutøvere i Norge skal våren 2019 få til sammen én million kroner i form av stipendet. En trenger ikke å være elev i kulturskolen, men alle ungdommer bosatt eller med bostedsadresse i Karmøy kommune må søke via Karmøy kulturskole innen fristen 23.januar 2019.

Les mer…

Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

av Georg Lunde sist endret 14.01.2016 - 12:32

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.

Les mer…

Nye faktureringsterminer for kommunale avgifter

Nye faktureringsterminer for kommunale avgifter

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 26.01.2016 - 08:46

Fra og med 2016 endrer Karmøy kommune antall faktureringsterminer fra to til fire. Overgangen innebærer at årsbeløpet for de ulike avgiftene fordeles på fire terminer og faktureres med like stor del på alle terminer.

Les mer…

Jubler for godt besøk på biblioteket

Jubler for godt besøk på biblioteket

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 08.01.2016 - 11:25

-Dette er kjempegøy, og vi synes det er veldig kjekt at vi ser at grepene vi har tatt rundt fokus på biblioteket som møteplass har hatt sin virkning, forteller biblioteksjef i Karmøy, Hanne Mulelid. Vanligvis er det kvinnelig publikum som ligger på lånetoppen, men på Karmøy kan vi skryte av flere menn på lista over topp 20.

Les mer…

Fylkeskommunen møtte kommunen

Fylkeskommunen møtte kommunen

av Eivind Jahren sist endret 08.01.2016 - 14:09

Denne uka hadde Karmøy kommune besøk av fylkesordfører, varaordfører og fylkesrådmann for å diskutere muligheter, utfordringer og videre samarbeid.

Les mer…

Yrkesmesse 19. og 20. januar

Yrkesmesse 19. og 20. januar

av Eivind Jahren sist endret 08.01.2016 - 14:07

Nærmere 2000 elever på Haugalandet får 19. og 20. januar hjelp til sitt utdanningsvalg gjennom yrkesmessa som arrangeres i Sysco Arena i Tysvær. De får der møte 70 bedrifter fra hele regionen.

Les mer…

Ungdomsrock på Torvastad skole og kultursenter

Ungdomsrock på Torvastad skole og kultursenter

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 15.01.2016 - 14:08

-Lørdag blir det Vinterrock med 11 band og artister som skal på scenen, forteller kulturhusleder Per Steinar Lie. Blant dem er Tiebreaker som headliner og Emilie R. Østebø. Det er Ungdomsklubben på Torvastad som står som arrangør og passer for ungdom mellom 13 og 20 år.

Les mer…

Brukermedvirkning i skolen

Brukermedvirkning i skolen

av Georg Lunde sist endret 19.01.2016 - 13:55

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Les mer…

Fjerning av tre på kommunal eiendom - friområde

Fjerning av tre på kommunal eiendom - friområde

av Georg Lunde sist endret 26.01.2016 - 12:44

Tjenesten gjelder drift av kommunale skogområder og friarealer i henhold til gjeldende reguleringsbeskrivelser.

Les mer…

Oppfordrer trafikanter til å vise hensyn

Oppfordrer trafikanter til å vise hensyn

av Anders L. Eie sist endret 21.01.2016 - 15:25

I forbindelse med anleggsarbeid for kommunen opplever entreprenøren at det ikke tas hensyn i forbindelse med fart. Vi oppfordrer derfor bilister til å ta hensyn (gjelder også kollektiv- og transporttrafikk).

Les mer…

Nye bølger har startet jakten på nye talenter

Nye bølger har startet jakten på nye talenter

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 22.01.2016 - 15:35

Prosjektet eies og drives av Karmøy, Haugesund og Tysvær kommune i samarbeid med Sysco og STAR Rogaland. Nye Bølger ønsker å løfte frem unge og lovende artister innen rytmisk musikk med tanke på å kunne tilby et proft opplegg for å gjøre musikken til et levebrød.

Les mer…

Ettersyn av den kommunale planstrategien for 2016-2019

Ettersyn av den kommunale planstrategien for 2016-2019

av Anders L. Eie sist endret 27.01.2016 - 13:16

I perioden oktober 2015-januar 2016 har Karmøy kommune utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2015-2019. Planstrategiens hensikt er å belyse kommunens planbehov innenfor kommunestyreperioden, det vil si hvilke planoppgaver kommunen bør igangsette eller videreføre de neste tre til fire år. Forslag kommunal planstrategi for Karmøy 2016-2019 legges herved ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningslovens § 10.1.

Les mer…

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

Økologisk landbruk - direkte tilskudd

av Georg Lunde sist endret 02.02.2016 - 12:08

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskuddet og består av tre ordninger.

Les mer…

Godord fra Fylkesmannen

Godord fra Fylkesmannen

av Eivind Jahren sist endret 27.01.2016 - 09:25

Mandag gjestet fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og hennes nærmeste medarbeidere Karmøy kommune. De hadde med seg mange godord til kommunen. Karmøy er blant annet en eksempelkommune når det gjelder arbeidet med folkehelseplan.

Les mer…

Beredskapsøvelse

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 29.01.2016 - 10:07

Torsdag 28. januar vil det bli gjennomført en beredskapsøvelse i Karmøy kommune. Øvelsen skal gjennomføres i tråd med ny beredskapsplan som også inneholder plan for evakuering og håndtering av pårørende.

Les mer…

Tid for å søke barnehageplass

Tid for å søke barnehageplass

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 01.02.2016 - 10:50

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket for kommunale og private barnehager. Elektronisk søknadsskjema fylles ut på skjerm og sendes inn direkte. Svar på søknad blir utsendt i uke 11.

Les mer…

Felles arbeid med byggforvaltning

Felles arbeid med byggforvaltning

av Anders L. Eie sist endret 01.02.2016 - 10:24

Karmøy og Tysvær vant i høst fagprisen for god offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. Og nå samarbeider en med om opplæring og kurs i programmet IK-bygg

Les mer…

Lyst på sommerjobb i Karmøy kommune?

Lyst på sommerjobb i Karmøy kommune?

av Truls Dahl sist endret 02.02.2016 - 11:55

Karmøy kommune har spennende utfordringer for deg som ønsker en jobb innen helse-og omsorgstjenester.

Les mer…

Ukens tjeneste: Veivedlikehold

Ukens tjeneste: Veivedlikehold

av Georg Lunde sist endret 02.02.2016 - 12:16

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten.

Les mer…

Skudenes trenger ny fastlege

Skudenes trenger ny fastlege

av Truls Dahl sist endret 26.02.2016 - 13:46

Privatpraktiserende allmennlegepraksis er ledig ved Skudenes fra 1. juli 2016.

Les mer…

Møte i kommunestyret 7. mars

Møte i kommunestyret 7. mars

av Kristine Tveit sist endret 04.03.2016 - 08:40

På sakslista står bl.a. kommunestrukturen på Haugalandet, felles brann- og redningsvesen for 9 kommuner og kommunal planstrategi. Møtet starter kl 18.00, er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV.

Les mer…

Informasjonsmøte om asylmottak

Informasjonsmøte om asylmottak

av Eivind Jahren sist endret 09.03.2016 - 10:17

I midten av mars vil Hero opprette et "desentralisert" mottak for asylsøkere i Kopervik. Kommunen inviterer til informasjonsmøte 10. mars.

Les mer…

Stor interesse for eldre byggekonstruksjon

Stor interesse for eldre byggekonstruksjon

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 25.02.2016 - 16:04

49 håndverkere møtte da Håndkraft- forum for tradisjonshåndverk og Karmøy kommune arrangerte fagkveld om stavbygging med fokus på grindkonstruksjon. Det var Trond Oalann fra Hordaland fylkeskommune som var foredragsholder.

Les mer…

Gratulerer med arbeidsmiljøpris til Bygnes Vitenbarnehage

Gratulerer med arbeidsmiljøpris til Bygnes Vitenbarnehage

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 28.02.2016 - 15:31

Arbeidsmiljøprisen ble utdelt ved arbeidsmiljøkonferansen som ble arrangert av Utdanningsforbundet Rogaland og KS Rogaland. Prisens formål er å sette fokus på og styrke det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i skole- og barnehagesektoren i Rogaland.

Les mer…

Barnas kommunestyre gjenoppstår

Barnas kommunestyre gjenoppstår

av Eivind Jahren sist endret 03.03.2016 - 09:33

Etter er kort pause, er det snart klart for Barnas kommunestyre igjen.

Les mer…

Matematikkgleder i barnehagene

Matematikkgleder i barnehagene

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 03.03.2016 - 15:59

1500 barnehageansatte deltar i dag på interkommunal kursdag. I Karmøy er 300 på Vea for å videreutvikle hva matematikk i barnehagen handler om. Kursholder Gerd Åsta Bones, leder for Matematikkbølgen forteller at barna elsker matematikk.

Les mer…

Pianomusikk i offentlige rom

Pianomusikk i offentlige rom

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 03.03.2016 - 15:42

Storhall Karmøy i samarbeid med Karmøy folkebibliotek og kulturskolen skal få et "parkert piano" som skal stå i det offentlige rom - til glede og nytte for hvem som helst som ferdes der. Parkert piano er et prosjekt i regi av Jeunesse Musikal Norway.

Les mer…

Elever velger kultur for elever

Elever velger kultur for elever

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 04.03.2016 - 13:47

Nytt Kulturskrin-program. - Det er kult at det er elever og ikke bare lærere som velger hva vi skal få se, sier elevreferansegruppen 2016 som har fått godkjent sitt programforslag i styringsgruppen.

Les mer…

Folkepulsen Karmøy og ny søknadsrunde

Folkepulsen Karmøy og ny søknadsrunde

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 06.03.2018 - 09:44

Folkepulsen er en tilskuddsordning som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag.

Les mer…

Forandringer i renovasjonen i påsken

Forandringer i renovasjonen i påsken

av Anders L. Eie sist endret 17.03.2016 - 15:43

I forbindelse med påske får enkelte abonnenter ny tømmedag for papiravfall. Det kan også være verdt å merke seg endringene i åpningstidene i Borgaredalen i påskeuka.

Les mer…

Mange spørsmål om asylmottak

Mange spørsmål om asylmottak

av Eivind Jahren sist endret 14.03.2016 - 07:32

Det var mange som hadde spørsmål om det framtidige asylmottaket i Koperviksområdet på informasjonsmøtet i kommunestyresalen torsdag kveld.

Les mer…

Nye meddommere blir oppnevnt i juni

Nye meddommere blir oppnevnt i juni

av Kristine Tveit sist endret 11.03.2016 - 14:44

Det har vært god respons på kommunens utlysning etter kandidater til å bli meddommere for perioden 2017-2020. Kommunestyret skal avgjøre hvem som blir oppnevnt 13. juni.

Les mer…

Få oversikt over hvilke planer kommunen mener vi trenger

Få oversikt over hvilke planer kommunen mener vi trenger

av Anders L. Eie sist endret 15.03.2016 - 13:00

Kommunal planstrategi har blitt vedtatt av kommunestyret. Planstrategien skal vise hvilke planer vi burde begynne med eller videreføre de neste 3 - 4 årene.

Les mer…

Ukens tjeneste: Brukerstyrt personlig assistanse

Ukens tjeneste: Brukerstyrt personlig assistanse

av Georg Lunde sist endret 15.03.2016 - 14:17

Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Tjenesten omfatter praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.

Les mer…

Tilbud om barnehageplass til alle som har søkt

Tilbud om barnehageplass til alle som har søkt

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 18.03.2016 - 14:23

Samordnet barnehageopptak 2016/17 er foretatt, og 544 søknader ble fordelt. Alle barn har fått et tilbud, men kanskje ikke sitt førstevalg.

Les mer…

8. mai-markert i Kopervik

8. mai-markert i Kopervik

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 09.05.2018 - 09:26

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen ble markert i Kopervik i går.

Les mer…

Husk båndtvangen

Husk båndtvangen

av Georg Lunde sist endret 29.03.2016 - 15:31

Velkommen til å ta med hunden i Karmøy-naturen. Husk imidlertid kommunens egne bestemmelser om båndtvang i perioden 1. mars til 31. oktober.

Les mer…

Vinner av eFakturakampanjen

Vinner av eFakturakampanjen

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 30.03.2016 - 11:19

Heldig vinner av Ipad Air ble Jan Christian Torvestad som opprettet eFaktura på regninger fra Karmøy kommune. Med eFaktura og AvtaleGiro kan du betale kommunale gebyrer, barnehage eller andre kommunale regninger.

Les mer…

Utvidet åpningstid på biblioteket

Utvidet åpningstid på biblioteket

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 31.03.2016 - 21:47

Fra 1. april blir det en ekstra langåpen dag på hovedbiblioteket i Kopervik. Nye åpningstider: mandag kl 10.00-19.00, onsdag og fredag kl 10.00-15.00, tirsdag og torsdag kl 12.00-19.00 og lørdag kl 11.00-15.00.

Les mer…

Badehuset i Gamle Skudeneshavn skal restaureres

Badehuset i Gamle Skudeneshavn skal restaureres

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 04.04.2016 - 14:18

Tømrer og grindkonstruksjonsekspert Trond Oalann skal lede 10 lokale håndverkere gjennom restaureringen av grindkonstruksjonen til en liten driftsbygning som nå skal bli kulturarena.

Les mer…

Landsturnering i sjakk

Landsturnering i sjakk

av Truls Dahl sist endret 05.04.2016 - 08:20

Avdeling for Mottak og Oppfølging (MO) ved Rus og Psykiske helsetjenester (ROP) i Karmøy kommune og Seveland Sjakklubb, planlegger å arrangere landsturnering i sjakk for de som strever eller har strevd med rus.

Les mer…

Kom og hør om planarbeidet om ny barneskole i Kopervik

Kom og hør om planarbeidet om ny barneskole i Kopervik

av Anders L. Eie sist endret 08.04.2016 - 11:15

Torsdag 14.april vil det bli avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med den nye barneskolen i Kopervik.

Les mer…

Autorisert sykepleier - 2 x 60% i nattjenesten

Autorisert sykepleier - 2 x 60% i nattjenesten

av Truls Dahl sist endret 07.04.2016 - 08:52

Hjemmetjenesten sin nattjeneste er nå slått sammen til en avdeling. Oppmøteplass for nattjenesten er i Kopervik og vaktene startes og avsluttes derfra. De ansatte jobber i team og kjører ut til hjemmeboende i Karmøy kommune for å yte helsehjelp. Kommunen har biler til disposisjon.

Les mer…

Kom med innspill til den nye trafikksikkerhetsplanen

Kom med innspill til den nye trafikksikkerhetsplanen

av Anders L. Eie sist endret 11.04.2016 - 11:39

Gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av Karmøy kommunestyre i 2012. Planen gjaldt for 4 år, og nå er det tid for revisjon av planen. Og da kan du komme med innspill til denne planen innen 25. mai.

Les mer…

Null hull på oppmålingskontoret

Null hull på oppmålingskontoret

av Anders L. Eie sist endret 11.04.2016 - 09:23

Nei, det har ikke vært tannlegekontroll hos alle på oppmålingskontoret. Men det er derimot Kartverket som har gjennomført tilsyn hos oss og alle de andre kommunene i Norge. Fant de avvik eller hadde merknader? Nei.

Les mer…

Nå starter sykkelkampanjen

Nå starter sykkelkampanjen

av Eivind Jahren sist endret 14.04.2016 - 07:20

18. april starter årets vårkampanje for sykkel i regi av Sykkelbyen Haugsund-Karmøy. Neste lørdag markeres dette med en bredt anlagt sykkeldag i Haugesund.

Les mer…

Ny eiendomssjef er klar

Ny eiendomssjef er klar

av Anders L. Eie sist endret 13.04.2016 - 14:25

Det er den 37 årige Arvid Eikeskog fra Karmsund som blir Karmøy kommunes nye eiendomssjef. Eikeskog skal lede en avdeling med over 180 ansatte og en eiendomsportefølje på ca. 200 000 kvm.

Les mer…

Lettere å skape utvikling i Skudeneshavn

Lettere å skape utvikling i Skudeneshavn

av Eivind Jahren sist endret 15.04.2016 - 07:53

Riksantikvaren vil legge bedre til rette for utvikling i kulturminnefredede Skudeneshavn. Det kom fram på folkemøte tirsdag.

Les mer…

Velkommen til turneringshelg i Storhall Karmøy

Velkommen til turneringshelg i Storhall Karmøy

av Truls Dahl sist endret 22.04.2016 - 10:30

Alle ansatte i Karmøy kommune inviteres til en gøy og uhøytidelig fotball- og kanonballturnering lørdag 4. juni fra klokken 11:00 til klokken 14:00.

Les mer…

Byantikvarene i Norge besøker Haugalandet

Byantikvarene i Norge besøker Haugalandet

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 20.04.2016 - 15:02

Vertskap er Haugesund og Karmøy kommune og de 26 personene fra Riksantikvaren og byantikvarer skal besøke Gamle Skudeneshavn og Vibrandsøy.

Les mer…

Åkrasanden innvilget Blått Flagg-status

Åkrasanden innvilget Blått Flagg-status

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 10.05.2016 - 12:24

-Dette er et viktig anerkjennelse for de viktige frilufts- og naturkvalitetene denne stranden har, og for hvordan en bærekraftig forvaltning av Åkrasanden blir utført, forteller Oddvin Øvernes i Friluftsrådet Vest.

Les mer…

Offentlig ettersyn - Skjønnsmedlemmer 2017-2020

Offentlig ettersyn - Skjønnsmedlemmer 2017-2020

av Kristine Tveit sist endret 21.04.2016 - 08:33

Formannskapet har i møte 18. april 2016 vedtatt forslag til skjønnsmedlemmer for neste periode. Forslaget vil bli behandlet i kommunestyret 2. mai. Endelig oppnevning vil bli foretatt av fylkestinget før sommeren.

Les mer…

Kommunestyremøte 2. mai

Kommunestyremøte 2. mai

av Kristine Tveit sist endret 21.04.2016 - 10:11

På sakslista står bl.a. tiltak for å øke inntektene i Haugalandspakken, reglement for finansforvaltning, handlingsplan SLT/folkehelse, innbyggerinitiativ om folkeavstemning, delegasjonsreglement, hovedplan veg og flere reguleringsplaner. Møtet starter kl 18.00, er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV.

Les mer…

Informasjonsmøte om ny barneskole på Åkra

Informasjonsmøte om ny barneskole på Åkra

av Kristine Tveit sist endret 02.05.2016 - 11:24

Karmøy kommune har startet opp reguleringsplanarbeid for ny barneskole, kultur- og idrettspark i Åkrehamn. Derfor ble det avholdt informasjonsmøte om planprosessen tirsdag 26. april.

Les mer…

Gøy med GAT!!

Gøy med GAT!!

av Anders L. Eie sist endret 11.05.2016 - 10:34

Nå er alle arbeidsledere for renholdsarbeidet og alle renholdere i Karmøy kommune knyttet GAT. Nå er det slutt med hundrevis av ark.

Les mer…

Skift grep!

Skift grep!

av Eivind Jahren sist endret 11.05.2016 - 07:20

Nylig startet vårens sykkelkampanje i regi av Sykkelbyen Haugesund-Karmøy. Nå har kampanjen lansert en ny video. Tid for å skifte grep!

Les mer…

Dialogmøte mellom naboer

Dialogmøte mellom naboer

av Eivind Jahren sist endret 12.05.2016 - 11:26

Mandag var formannskapene i Haugesund og Karmøy samlet til felles dialogmøte på rådhuset i Kopervik.

Les mer…

Nettverkskonferanse om beredskap

Nettverkskonferanse om beredskap

av Eivind Jahren sist endret 11.05.2016 - 14:00

Tirsdag og onsdag denne uka har beredskapsfolk fra hele Rogaland vært samlet på Karmøy for bli flinkere og mer samkjørte.

Les mer…

Gyda Dickson ny personalsjef

Gyda Dickson ny personalsjef

av Eivind Jahren sist endret 11.05.2016 - 14:27

Gyda Dickson er ansatt som ny personal- og organisasjonssjef i Karmøy kommune. Hun gleder seg til å ta fatt på nye utfordringer.

Les mer…

Vilde Heldal Vikse tildelt Drømmestipend

Vilde Heldal Vikse tildelt Drømmestipend

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 12.05.2016 - 22:58

Drømmestipendkroner oppfyller kulturdrømmer for Vilde Heldal Vikse fra Kopervik som vil motta stipendet på kr 10 000 for skapende skriving under Karmøy kulturskoles pop-rock-jazz-konsert i kveld.

Les mer…

Valg av meddommere - offentlig ettersyn

Valg av meddommere - offentlig ettersyn

av Kristine Tveit sist endret 24.05.2016 - 15:20

Formannskapet i Karmøy vedtok i møte 23. mai innstilling til utvalg av meddommere til Haugaland tingrett, Gulating lagmannsrett og Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020. Saken avgjøres i kommunestyret 13. juni.

Les mer…

Liten økning i folketallet

Liten økning i folketallet

av Eivind Jahren sist endret 12.05.2016 - 15:12

Statistisk sentralbyrå har nylig publisert befolkningstall for 1. kvartal av 2016. Tallmaterialet viser at fra inngangen til utgangen av 1. kvartal har Karmøys innbyggertall økt med 60 personer, eller 0,1 %.

Les mer…

Vinneren av "Sunn & Aktiv minikonkurranse" er kåret!

av Truls Dahl sist endret 18.05.2016 - 08:25

En utrolig god stemning og høyt aktivitetsnivå var det som møtte meg da jeg tok turen innom Aktivitetshuset på Eide. En myndig, men vennlig kokk styrte både brukere og ansatte ved Aktivitetshuset med sikker hånd.

Les mer…

Arve Serigstad

Arve Serigstad

Arve Serigstad driver ARVES MAT, som handler om hvor enkelt det er å lage bedre måltider.

Les mer…

Alkoholretningslinjer på høring

Alkoholretningslinjer på høring

av Kristine Tveit sist endret 18.05.2016 - 10:03

De alkoholpolitiske retningslinjene til Karmøy kommune skal gjennomgås i løpet av sommeren. Derfor er retningslinjene nå sendt ut til høring.

Les mer…

Brannplan for Skudeneshavn skal utarbeides

Brannplan for Skudeneshavn skal utarbeides

av Eivind Jahren sist endret 19.05.2016 - 10:05

Brannsikringsgruppa for Gamle Skudeneshavn har søkt om og fått innvilget 200.000 kroner til å utarbeide en ny brannsikringsplan for den tette trehusbebyggelsen.

Les mer…

Det utvidede sportsbegrepet

Det utvidede sportsbegrepet

av Eivind Jahren sist endret 20.05.2016 - 10:01

Kan en sparke fotball i et bibliotek? Eller spille håndball i en konsertsal? Nei, men det går greit å ha både piano og boksamling i en idrettshall. På Vea.

Les mer…

Retningslinjer for bruk av metalldetektor på Karmøy kommunes eiendommer

Retningslinjer for bruk av metalldetektor på Karmøy kommunes eiendommer

av Georg Lunde sist endret 26.05.2016 - 07:59

Forum for idrett og fysisk aktivitet har våren 2016 utarbeidet retningslinjer for bruk av metalldetektor på kommunale eiendommer.

Les mer…

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

Ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen

av Georg Lunde sist endret 25.05.2016 - 09:44

Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen. Det vil ikke være mulig å bytte fastlege i perioden onsdag 1. juni til mandag 6. juni.

Les mer…

Ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd

Ny elektronisk søknad for startlån og tilskudd

av Georg Lunde sist endret 26.05.2016 - 09:10

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Les mer…

Vil ha norske arbeidsvilkår

Vil ha norske arbeidsvilkår

av Eivind Jahren sist endret 25.05.2016 - 12:50

Formannskapet i Karmøy ber regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i norsk farvann.

Les mer…

Interesseforening for Husøy etablert

Interesseforening for Husøy etablert

av Eivind Jahren sist endret 27.05.2016 - 13:52

Mandag 23. mai ble det etablert en interesseforening for virksomheter i Husøyområdet.

Les mer…

Kommunestyremøte 13. juni

Kommunestyremøte 13. juni

av Kristine Tveit sist endret 13.06.2016 - 14:10

På sakslista står bl.a. felles brann- og redningsvesen på Haugalandet, handlingsplan vold i nære relasjoner, valg av meddommere, budsjettoppfølging, årsregnskap og reguleringsplaner. Møtet starter kl 18.00, er åpent for publikum og kan også ses på nett-TV. Vi beklager dårlig bildekvalitet.

Les mer…

Den store strandryddedagen, resultater

Den store strandryddedagen, resultater

av Georg Lunde sist endret 31.05.2016 - 09:24

Naturforvalter, Peder Christiansen, er godt fornøyd med oppslutningen om årets ryddeaksjon.

Les mer…

Familiedag på Åkrasanden 5.juni

Familiedag på Åkrasanden 5.juni

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 31.05.2016 - 13:09

Åpningsseremoni i anledning at Åkrasanden, for andre året, er blitt godkjent som Blått Flagg strand av den nasjonale juryen. Ordfører Jarle Nilsen skal heise det blå flagget, og det blir drageverksted, drageflyvning og sandslottkonkurranse på stranden.

Les mer…

Barnas kommunestyre diskuterte mobbing

Barnas kommunestyre diskuterte mobbing

av Eivind Jahren sist endret 01.06.2016 - 11:27

- Dette er det viktigste jeg har gjort som ordfører, slo Jarle Nilsen fast etter at han hadde samlet et enstemmig Barnas kommunestyre om økt innsats mot mobbing. - Vi er knallgode, men skal bli enda bedre!

Les mer…

Barnas kommunestyre 02

Barnas kommunestyre 02

Jarle Nilsen innleder på barnas kommunestyre 2016

Les mer…

Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.