Spennende prosjekter i gang ved Kopervik bu- og behandlingshjem

av Arve Ubøe Rohde sist endret 08.05.2013 - 14:59
I disse dager prøves både langturnus og økt grunnbemanning ut på sykehjemmet i Kopervik. Prosjektene er kommet godt i gang, og gir en positiv smitteeffekt for hele virksomheten.

Kopervik bu- og behandlingshjem består av 3 avdelinger: Somatisk avdeling, demensavdeling og Bygnestunet omsorgsboliger. Ved hver av avdelingene er det nå startet opp prosjekter. Somatisk avdeling og Bygnestunet er i gang med prosjekt ”Økt grunnbemanning”. Demensavdelingen har startet med prosjekt ”Langturnus”.

KBB prosjekter 2Verneombud Anne S. Kvalevåg har vært med i begge prosjektgruppene. Anne sier det er svært positivt at det tenkes nytt i virksomheten og at ulike prosjekter prøves ut. Som verneombud er Anne opptatt av at det er kjente, kompetente folk på jobb som kan bidra til kontinuitet og trygghet på arbeidsplassen. Hennes inntrykk er at prosjektene har fått en god start og de ansatte får komme med tilbakemeldinger på ting som må forbedres.

- Lederne må ta tilbakemeldinger på alvor og være synlige i avdelingene, forteller hun. - Det at det skjer noe nytt her på huset, gir en smitteeffekt. Jeg opplever en fin stemning for tiden, avslutter verneombudet med sin smittende latter.

Langturnus ved demensavdelingen

Den 8. april startet 9 ansatte opp med langturnus fordelt på 3 team med 1 sykepleier og 2 fagarbeidere i hvert team. Sykepleierne har 100% stilling og fagarbeiderne 85% stilling. De arbeider 13 timers vakter med 3-4 vakter på, 7 vakter fri, 4 vakter på, 7 vakter fri.

Målet med langturnus er en sysselsettingsgrad (gjennomsnittlig stillingsstørrelse) på minst 75%, et nærvær på 95% og redusere utagerende episoder med 50%.

Samtlige ansatte føler de nå har mer tid og ro til å fullføre oppgavene i løpet av dagen og å følge opp brukerne.

- Vi bruker mye mindre tid på rapport, og har mer tid til brukerne, uttaler fagansvarlig sykepleier Inger Anne Worre. Hun sier videre at prosjektet har vært godt planlagt over tid, noe som nok har ført til at alle opplever at de første ukene har vært vellykket.

- Det er imidlertid viktig å avvikle pausene på en god måte og komme vekk fra avdelingen. Vi kan gjøre hva vi vil i den lange pausen på en time. For eksempel gå en tur, sove, lese eller bare hvile. Dette hjelper veldig og gir energi til å gå i gang med siste del av vakten.

Alle ansatte uttaler at etter friperioden på en uke, gleder de seg til å gå i gang med ny arbeidsøkt. Det er trygt å arbeide i det samme teamet hele tiden. Det ble brukt tid på å sette sammen teamene i forkant for å være sikre på at de skulle fungere optimalt.

En av brukerne ved avdelingen sier de ansatte er roligere, det er fredelig i avdelingen, og hun er veldig fornøyd med å ha de samme pleierne å forholde seg til fra morgen til kveld.

Prosjekt økt grunnbemanning ved somatisk avdeling og Bygnestunet

Ved begge avdelingene er turnusen endret med høyere grunnbemanning og ansatte har fått økt stillingene sine. En konsekvens av dette er at man ikke kan leie inn vikar i den grad man gjorde tidligere.

Målet med prosjektet er å øke nærværet til 91% i prosjektperioden og 94% på lengre sikt. Sysselsettingsgrad (gjennomsnitt stillingsstørrelse) skal økes til minst 70%.

Somatisk avdeling

KBB prosjekter 1Geriatrisk hjelpepleier Kristin Karlsen har fått øket stillingen sin fra 50% til 66%, som en følge av prosjektet. Hun håper etter hvert å få 80% stilling. Kristin sier det er mindre ringing etter vikarer etter at ny turnus startet. Det merkes godt at det er mer stabilt personellmessig. Den nye turnusen har ført til at en del av kveldsvaktene er kortere enn før for å få bemanningskabalen til å gå opp. Dette er en ulempe for en del ansatte, men for Kristin går det helt fint.

Bygnestunet

Helsefagarbeiderne Sølvi Hemnes og Hanne Stine Kolbeinsen ved Bygnestunet, sier de allerede merker at avdelingen er roligere fordi de faste fagfolkene jobber i høyere stillingsandeler. Dette fører til mer trygghet blant brukerne. Det er vanskelig å måle om det er økt grunnbemanning som har ført til mer ro, men det er nærliggende å tro at mer vante folk på jobb, øker kontinuiteten.

Vaktene i turnus er endret noe, og dette har ført til at tiden mellom kl 15 og 17 er noe roligere enn før. Vi har blant annet mye jobb å gjøre i forhold til brukernes tiltaksplaner, og kommer i større grad til å bruke tiden mellom kl 15-17 til oppfølgings- og dokumentasjonsarbeid og ta brukerne med på tur.

Det kan ikke leies inn vikar på samme måte som før, men dette betyr at vi må samarbeide enda tettere og hjelpe hverandre. Det er lettere å få til når det er mer kjente fagfolk på jobb til enhver tid, sier de to helsefagarbeiderne.

Foreløpig oppsummering

Virksomhetsleder Stine K. Bjelland er tilfreds med at begge prosjektene er kommet i gang på en god måte. Hun tror at oppskriften for å lykkes fremover er å jobbe målrettet, følge prosjektene tett opp og sist men ikke minst, lytte til de ansatte og deres innspill i forhold til forbedringer som må gjøres.

- Selv om vi har hatt en god prosess og fått en vellykket start, så er det ikke dermed sagt at vi når målene vi har satt oss, presiserer Bjelland. - Vi må følge tett opp og sørge for å ha en god dialog underveis med tillitsvalgte, verneombud og de ansatte. Det aller viktigste målet, er at prosjektene skal komme brukerne til gode i form av god kvalitet og kontinuitet i tjenesteytingen.

Side-alternativer

Byplanlegging

Brøytevakter 2

Ismåling liten

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Ordførerens time på biblioteket
20.03.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Biblioteket i Åkrehamn
MiniMoro-Lille Larve aldri mett
07.04.2018 - 11:00
Fortellingen om den lille larven Aldrimett er en av verdens mest ...
Kopervik kulturhus kl 11.00, Skudeneshavn kulturhus kl 13.30
Fru Haaland og matbloggen
12.04.2018 - 19:00
Fru Haaland har du kanskje hørt om? Det som er sikkert er at det er ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
MiniMoro-Lille Larve aldri mett
21.04.2018 - 11:00
Fortellingen om den lille larven Aldrimett er en av verdens mest ...
Norheim kulturhus kl 11.00, Karmøy kulturhus, Åkrehamn kl 13.30
Ordførerens time på biblioteket
24.04.2018 - 17:00
Ta en kopp kaffi og slå av en prat med ordfører Jarle Nilsen.
Norheim bibliotek, Moksheimstien 10
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.