2013

av Georg Lunde sist endret 04.01.2013 - 08:49
Trafikkulykkene i Rogaland 2012

Trafikkulykkene i Rogaland 2012

av Georg Lunde sist endret 04.01.2013 - 08:56

13 drept på veiene i Rogaland i 2012. I desember 2012 var det ingen dødsulykker på veiene i Rogaland. Foreløpige tall viser dermed at vi i løpet av året 2012 står igjen med 13 liv tapt, på veiene i Rogaland. I 2011 ble 10 drept i trafikken på veiene i Rogaland.

Les mer…

Klage til Sivilombudsmannen

Klage til Sivilombudsmannen

av Georg Lunde sist endret 18.01.2013 - 12:07

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudsmannen hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett.

Les mer…

Opp og fram

Brosjyre for gruppetilbudet "Opp og fram" - et tilbud for barn med overvekt og deres familier.

Les mer…

Opp og fram!

Opp og fram!

av Arve Ubøe Rohde sist endret 30.01.2013 - 09:04

Til høsten startes det opp et nytt gruppetilbud for barn med overvekt og deres familier. Målet med tilbudet er å forbygge overvekt og fedme i ungdoms- og voksenalder. Påmeldingsfristen er 20. februar.

Les mer…

Besøk av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

Besøk av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

av Georg Lunde sist endret 14.01.2013 - 10:20

Fredag 11. januar hadde servicetorget besøk av representanter fra Revmatismesykehuset, fra ledelse og berørt personell. Fra servicetorget stilte servicekonsulent Nina Apeland og leder Georg Lunde.

Les mer…

Krever at hurtigbåttilbudet opprettholdes

Krever at hurtigbåttilbudet opprettholdes

av Kristine Tveit sist endret 11.02.2013 - 15:41

Karmøy formannskap reagerer på Rogaland fylkeskommunes forslag om å redusere antall avganger med hurtigbåten mellom Haugesund og Stavanger, og har vedtatt en enstemmig uttalelse.

Les mer…

Behov for heldøgnsbemannet legebil

Behov for heldøgnsbemannet legebil

av Kristine Tveit sist endret 11.02.2013 - 15:41

Et enstemmig formannskap i Karmøy ber Helse Fonna prioritere heldøgnsbemannet legebil. Formannskapet viser bl.a. til at området som Helse Fonna har ansvar for har stor geografisk utstrekning.

Les mer…

Avlegger eksamen på rådhuset

Avlegger eksamen på rådhuset

av Eivind Jahren sist endret 15.01.2013 - 12:23

30 elever fra Åkrehamn vidaregåande skole avlegger denne uka eksamen ved å løse kommunikasjonsutfordringer for Karmøy kommune.

Les mer…

Nå tas Vea sykehjem i bruk

Nå tas Vea sykehjem i bruk

av Arve Ubøe Rohde sist endret 15.01.2013 - 23:24

I elleve-tiden tirsdag 15. januar kom de første beboerne til Vea sykehjem. Og velkomstkomiteen stod klar for å ta i mot!

Les mer…

Største tilbudet noen gang

Største tilbudet noen gang

av Eivind Jahren sist endret 18.01.2013 - 09:52

Hele 11 næringslivskurs tilbyr Karmøy kommune til etablerere og bedrifter som ønsker faglig påfyll i hvordan de kan utvikle bedriften sin i 1. halvår.

Les mer…

Stemmerettsjubileet skal markeres

Stemmerettsjubileet skal markeres

av Kristine Tveit sist endret 28.01.2013 - 08:18

I år er det 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett i Norge. Jubileumskomiteen forbereder flere markeringer av stemmerettsjubileet i år og grunnlovsjubileet i 2014. På kvinnedagen 8. mars vil det være et arrangement på Nordvegen Historiesenter med bl.a. Siri Lill Mannes og åpning av utstilling.

Les mer…

Matrikkel - retting

Matrikkel - retting

av Georg Lunde sist endret 01.02.2013 - 10:19

Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyet opplysninger i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret).

Les mer…

Kommunestyremøte 5. februar

Kommunestyremøte 5. februar

av Kristine Tveit sist endret 11.02.2013 - 15:42

På dagsorden sto bl.a. innbyggerinitiativ om kildesortering, satsing på barnevern og ekspropriasjon til Fjord Motorpark. Opptak fra møtet kan nå ses på nett-TV.

Les mer…

Ønsker innspill til kommunedelplan for kulturminner

Ønsker innspill til kommunedelplan for kulturminner

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 05.02.2013 - 11:07

I planstrategien for 2012-2015 ligger oppstart av kommunedelplan for kulturminner som en prioritert oppgave i inneværende kommunestyreperiode.

Les mer…

Bli barnehagelærer!

Bli barnehagelærer!

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 22.02.2013 - 15:12

Rekrutteringen av søkere til barnehagelærerutdanningen er satt i gang av Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund.

Les mer…

Vellykket yrkesmesse

Vellykket yrkesmesse

av Eivind Jahren sist endret 29.01.2013 - 13:47

For å hjelpe ungdommene å finne sin ”livsvei”, arrangerer kommunene i Haugesundsregionen felles yrkesmesse som i år ble besøkt av 2.400 elever i ungdomsskole og videregående skole.

Les mer…

Kom med din sak!

Kom med din sak!

av Kristine Tveit sist endret 31.01.2013 - 09:23

Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ.

Les mer…

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

av Georg Lunde sist endret 07.02.2013 - 07:58

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler.

Les mer…

Me lage våre eigne grønnsaker!

Me lage våre eigne grønnsaker!

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 04.02.2013 - 15:06

Representanter fra Sevland barnehage er i dag på Naturfagsenteret i Oslo for å presentere prosjektet "Poteter til alle".

Les mer…

Vellykket møte om minkjakt

Vellykket møte om minkjakt

av Anders L. Eie sist endret 06.02.2013 - 11:23

I januar inviterte Karmøy kommunes naturforvalter alle interesserte til rådhuset for å diskutere minkjakt. Det ble da opplyst om at kommunens skuddpremie beholdes på 200 kroner.

Les mer…

Eventyrjakten er kommet til Kopervik

Eventyrjakten er kommet til Kopervik

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 03.04.2013 - 11:26

En oppdagelsesferd og aktivitetsrebus for eventyrlystne. Bli bedre kjent med byen din!

Les mer…

Beredskapsmøte for Haugalandet

Beredskapsmøte for Haugalandet

av Eivind Jahren sist endret 06.02.2013 - 12:34

Beredskapsmedarbeidere og rådmenn fra nesten alle kommunene på Haugalandet var onsdag samlet på rådhuset i Kopervik for å oppdatere hverandre og diskutere samarbeid på beredskapsområdet.

Les mer…

Rekordartet sittedans-interesse

Rekordartet sittedans-interesse

av Eivind Jahren sist endret 08.02.2013 - 07:43

Interessen for å lære sittedans var upåklagelig da Nasjonalforeningen for folkehelsen kurset karmøybuer på rådhuset tidligere denne uka.

Les mer…

Fylkesmannen avgjør ungdomsskole på Vea

Fylkesmannen avgjør ungdomsskole på Vea

av Eivind Jahren sist endret 08.02.2013 - 14:55

31. januar ga teknisk hovedutvalg midlertidig dispensasjon til bruksendring fra næringsbygg til undervisningslokale for et bygg på industriområdet på Vea øst. Nå gjenstår det at Fylkesmannen godkjenner drift av skolen

Les mer…

Millioner spart med ny telefonavtale

Millioner spart med ny telefonavtale

av Eivind Jahren sist endret 11.02.2013 - 10:20

28 kommuner i Hordaland og Rogaland har gått sammen om en stor telefonikontrakt med Telenor. Kommunene sparer millioner - de små kommunene sparer mest.

Les mer…

Bli med på ungdommens kulturmønstring

Bli med på ungdommens kulturmønstring

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 12.02.2013 - 09:25

Du kan delta med band, sang, tegning, design, musikk, teater, dans, maleri, litteratur, graffiti, video, foto, kunsthåndverk, stand up, tegneserie, skatetriks, sirkus – nesten ALT!

Les mer…

Forliksråd

Forliksråd

av Georg Lunde sist endret 22.02.2013 - 07:27

Forliksrådet benyttes for å løse tvister i mange saker. Det kan for eksempel dreie seg om kjøpstvister, erstatningskrav, nabotvister eller tvister i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønsker å gå til sak mot skriftlig.

Les mer…

Tid for å søke barnehageplass

Tid for å søke barnehageplass

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 13.02.2018 - 13:31

Søknad om barnehageplass for barnehageåret 2018/19, hovedopptak, må søkes på elektronisk skjema innen 1. mars.

Les mer…

Lange vakter - mindre stress

Lange vakter - mindre stress

av Arve Ubøe Rohde sist endret 19.02.2013 - 09:12

Vea sykehjem er ikke bare et nytt praktbygg, fylt med smarte løsninger for ansatte og beboere. Sykehjemmet går også i front med langvaktsturnus.

Les mer…

FMC BioPolymer ønsker endret utslippstillatelse

FMC BioPolymer ønsker endret utslippstillatelse

av Eivind Jahren sist endret 15.02.2013 - 11:26

FMC Biopolymer ønsker endrede utslippsgrenser for alginatstøv til luft, organisk materiale til vann og for arsen, kadmium og krom.

Les mer…

Forbud mot bygging opphevet

Forbud mot bygging opphevet

av Anders L. Eie sist endret 19.02.2013 - 17:05

Hovedutvalg teknisk har opphevet det tidligere bygge- og delingsforbudet som har vært innført i tilknytning til den planlagte omkjøringsveien på Åkra.

Les mer…

Viktig ressurs ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

Viktig ressurs ved mistanke om vold og seksuelle overgrep

av Arve Ubøe Rohde sist endret 20.02.2013 - 11:02

Hvert år utsettes et stort antall barn for vold og overgrep. De som jobber med nettopp barn og unge kan ha muligheten til å fange opp slike saker, og nå har de også fått et konsultasjonsteam å rådføre seg med.

Les mer…

Familievernkontor

Familievernkontor

av Georg Lunde sist endret 15.01.2014 - 12:30

Familievernkontoret gir deg eller dere tilbud om behandling og rådgiving når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Samtaleterapi for par og familier er det vanligste tilbudet.

Les mer…

Tilbyr både stipend og jobb til sykepleiestudenter

Tilbyr både stipend og jobb til sykepleiestudenter

av Arve Ubøe Rohde sist endret 03.04.2013 - 11:28

En gunstig ordning i Karmøy kommune gjør at sykepleiestudenter tilbys stipend og jobb i studietiden. Ordningen er vinn-vinn-løsning for alle parter.

Les mer…

Stor interesse rundt Vea sykehjem

Stor interesse rundt Vea sykehjem

av Arve Ubøe Rohde sist endret 27.02.2013 - 08:09

"Alle" vil høre om langvaktsturnus, sansehager, rørsystemer for transport av avfall og skittentøy - og andre smarte løsninger på det nyåpnede sykehjemmet. Mandag var lederen for stortingets helse- og omsorgskomité på besøk.

Les mer…

Velkommen til 8. mars-feiring!

Velkommen til 8. mars-feiring!

av Kristine Tveit sist endret 28.02.2013 - 18:04

Ordfører Aase Simonsen håper det blir en hyggelig og interessant kveld på Nordvegen Historiesenter på kvinnedagen fredag 8. mars. Siri Lill Mannes vil fortelle om sterke damer som endret verden, og det blir sang av Christina Bjordal. Ordføreren vil åpne en bildeutstilling, og det blir fingermat og mingling.

Les mer…

Slo de voksne ned i støvlene

Slo de voksne ned i støvlene

av Eivind Jahren sist endret 01.03.2013 - 14:37

Det var intet mindre enn utklassingsseier til 13-åringene over representanter for Haugesundsregionens Næringforening da de skulle programmere LEGO-roboter.

Les mer…

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning

av Georg Lunde sist endret 07.03.2013 - 12:13

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO).

Les mer…

Kongens fortjenstmedalje til Jan Olav Dale

Kongens fortjenstmedalje til Jan Olav Dale

av Kristine Tveit sist endret 04.03.2013 - 12:54

Jan Olav Dale fikk overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører Aase Simonsen lørdag 2. mars.

Les mer…

Premiert for å gå til skolen

Premiert for å gå til skolen

av Eivind Jahren sist endret 05.03.2013 - 10:26

Beintøft er en nasjonal konkurranse for å øke andelen elever som går til skolen. I forrige uke ble de tøffeste av dem honorert med diplom tildelt av rådmannen.

Les mer…

3a Grindhaug skole

3a Grindhaug skole

(Foto: Karmøynytt)

Les mer…

2a Vedavågen skole

2a Vedavågen skole

(Foto: Siri Merete Alfheim)

Les mer…

Ungdom får si meningen sin

Ungdom får si meningen sin

av Eivind Jahren sist endret 06.03.2013 - 07:13

I løpet av de nærmeste to ukene får mer enn 2100 ungdommer fortelle hva de gjør og hva de synes.

Les mer…

Hydro satser på Karmøy

Hydro satser på Karmøy

av Kristine Tveit sist endret 03.04.2013 - 11:26

Jeg er svært glad for nyheten fra konsernsjef Svein Richard Brandtzæg om at Hydro ønsker å satse på Karmøy! Dette er nok et skritt i riktig retning for utbygging på Karmøy, og det er gode signaler for fremtiden. Det er gode signaler – ikke bare for Karmøy, men også i forhold til at det fortsatt skal være aluminiumsindustri her i landet, sier ordfører Aase Simonsen.

Les mer…

Skjenkebetjening på skolebenken

Skjenkebetjening på skolebenken

av Eivind Jahren sist endret 07.03.2013 - 14:40

For å forebygge rusrelatert vold og bidra til ansvarlig alkoholomsetning, holder Karmøy lensmannskontor og Karmøy kommune kurs for ansatte på skjenkestedene.

Les mer…

Avløserordningene i jordbruket

Avløserordningene i jordbruket

av Georg Lunde sist endret 14.03.2013 - 07:59

Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet ...

Les mer…

Vellykket 8. mars-feriring på Nordvegen

Vellykket 8. mars-feriring på Nordvegen

av Kristine Tveit sist endret 11.03.2013 - 12:53

- Jeg er strålende fornøyd med at så mange tok turen til Nordvegen Historiesenter på kvinnedagen. Det ble en tankevekkende og veldig koselig kveld, sier ordfører Aase Simonsen.

Les mer…

Hedret for redningsdåd

Hedret for redningsdåd

av Kristine Tveit sist endret 14.03.2013 - 09:50

Robert L. Alsaker ble denne uken hedret med bronsemedalje og diplom fra Carnegies heltefond for sin innsats for å redde tre gutter som forliste nær Arendal i fjor sommer. Fylkesmann Tora Aasland overrakte medaljen under en mottakelse på ordfører Aase Simonsens kontor.

Les mer…

Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidler til idrettsanlegg

av Georg Lunde sist endret 22.03.2013 - 12:34

Kommuner, idrettslag og andre sammenslutninger kan søke om spillemidler til idrettsanlegg.

Les mer…

Stor interesse for lærlingeplassene i kommunen

Stor interesse for lærlingeplassene i kommunen

av Georg Lunde sist endret 14.03.2013 - 07:58

Det er kommet inn hele 86 søknader til de 34 lærlingeplassene som kommunen tilbyr.

Les mer…

Sommerjobb og hybel!

Sommerjobb og hybel!

av Arve Ubøe Rohde sist endret 19.03.2013 - 08:54

Karmøy kommune trenger mange sommervikarer, særlig i teknisk etat og helse- og omsorgsetaten. I år kan kommunen også tilby hybel til utenbys jobbsøkere.

Les mer…

Kommunestyremøte 9. april

Kommunestyremøte 9. april

av Kristine Tveit sist endret 12.04.2013 - 14:53

Opptak av møtet kan ses på nett-TV. Kommunestyret behandlet sak om eierskapsforvaltning, konkurranseutsetting i omsorgstjenesten, flere reguleringssaker og årsmeldinger.

Les mer…

Kulturskoleplass til høsten?

Kulturskoleplass til høsten?

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 03.04.2013 - 11:27

Alle søknader om plass i kulturskolen for skoleåret 2013/2014 skal sendes på elektronisk søknadsskjema.

Les mer…

22. mars Verdens vanndag

22. mars Verdens vanndag

av Anders L. Eie sist endret 22.03.2013 - 08:17

Verdens vanndag ble stiftet av FN’s generalsforsamling i 1992. Siden 1993 har Verdens vanndag blitt markert den 22. mars hvert år – over hele verden.

Les mer…

Tilbud om barnehageplass til alle som har søkt

Tilbud om barnehageplass til alle som har søkt

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 10.03.2015 - 14:09

Samordnet barnehageopptak 2015/16 er foretatt, og 551 søknader ble fordelt. Alle barn har fått et tilbud, men kanskje ikke sitt førstevalg.

Les mer…

Elevenes psykososiale skolemiljø

Elevenes psykososiale skolemiljø

av Georg Lunde sist endret 05.04.2013 - 14:13

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring

Les mer…

Behandlings- og treningstilbud på Revmatismesykehuset

Behandlings- og treningstilbud på Revmatismesykehuset

av Arve Ubøe Rohde sist endret 03.05.2013 - 15:03

Har du revmatisme og er unntatt egenandel for fysikalsk behandling? Kommunen har avtale med Revmatismesykehuset om fysioterapitilbud for de med revmatisme og enkelte andre kroniske lidelser.

Les mer…

Ny strand i Kopervik

Ny strand i Kopervik

av Eivind Jahren sist endret 19.04.2013 - 15:32

På Gofarnes har velforeningen med hjelp fra kommunen anlagt ei ny badestrand med den herligste sand.

Les mer…

Nominert til pris for boligsosialt arbeid

Nominert til pris for boligsosialt arbeid

av Anders L. Eie sist endret 05.04.2013 - 13:29

Karmøy kommune var sammen med 4 andre kommuner i Norge nominert til statens pris for boligsosialt arbeid. Prisutdelingen er i slutten av april.

Les mer…

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Avløp - offentlige avløpsanlegg

av Georg Lunde sist endret 13.01.2014 - 09:50

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg

Les mer…

Ferjeforbindelse mellom Utsira og Karmøy?

Ferjeforbindelse mellom Utsira og Karmøy?

av Eivind Jahren sist endret 08.04.2013 - 13:36

Ferjeforbindelse til Karmøy er et av de viktigste spørsmålene i det pågående kommuneplanarbeidet i Utsira Kommune.

Les mer…

Sykkeldag i Haugesund sentrum - på Rådhusplassen 13.april

Sykkeldag i Haugesund sentrum - på Rådhusplassen 13.april

av Anders L. Eie sist endret 10.04.2013 - 09:36

Sykkelbyen Haugesund-Karmøy er et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, Haugesund kommune og Karmøy kommune. Målsettingen med prosjektet er å øke sykkelandelen i Haugesund og på Fastlands-Karmøy. Lørdag 13.april arrangerer Sykkelbyen Haugesund-Karmøy i samarbeid med Haugesund sentrum

Les mer…

Det sopes som bare det

Det sopes som bare det

av Anders L. Eie sist endret 07.03.2016 - 13:58

Sopebilen til kommunen går nå i to skift i en periode for å bli ferdig med enkelte områder til 17.mai.

Les mer…

Sju vil bli rådmann i Karmøy

Sju vil bli rådmann i Karmøy

av Eivind Jahren sist endret 10.04.2013 - 12:23

Søkerlista til den utlyste rådmannsstillingen i Karmøy kommune er nå klar.

Les mer…

Hvordan kan foreldre bli best mulig?

Hvordan kan foreldre bli best mulig?

av Aud-Irene J. Jacobsen sist endret 29.04.2013 - 10:04

En god og varm relasjon, samtidig som barna blir stilt krav til, og får ansvarsoppgaver tilpasset alder hjemme, er viktig for en positivt vekst. Dette sa foredragsholder Pål Roland da Karmøy kommune arrangerte felles foreldremøte.

Les mer…

Svinger saksen på Vea sykehjem

Svinger saksen på Vea sykehjem

av Arve Ubøe Rohde sist endret 15.04.2013 - 09:42

Vea sykehjem skal være et bygg for hele lokalsamfunnet. Derfor var det helt naturlig å gi plass til en frisør. Og Kristina Mørch er kommet godt i gang!

Les mer…

Brannvern og tilsyn

Brannvern og tilsyn

av Georg Lunde sist endret 19.04.2013 - 08:29

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Les mer…

Offisiell åpning av Vea sykehjem

Offisiell åpning av Vea sykehjem

av Arve Ubøe Rohde sist endret 16.04.2013 - 14:05

Torsdag 25. april er det tid for den offisielle åpningen av det nye sykehjemmet på Karmøy.

Les mer…

Beklagelig at T-åpningen utsettes

Beklagelig at T-åpningen utsettes

av Kristine Tveit sist endret 16.04.2013 - 15:58

Ordfører Aase Simonsen er svært skuffet over at det i dag ble bekreftet at åpningen av T-forbindelsen må utsettes. Det blir tatt stilling til ny dato for åpning i løpet av et par uker. Skudenesferja vil fortsette å gå frem til åpningen.

Les mer…

Prosessen går videre med kommuneplanen

Prosessen går videre med kommuneplanen

av Anders L. Eie sist endret 18.04.2013 - 08:23

Med i underkant 300 innspill fordelt på både samfunnsdel og arealdel så er det mange forslag som skal vurderes frem til et planforslag blir lagt frem i november i år. Det er også laget en egen rapport fra folkemøtene.

Les mer…

Bompengefritt i Trekantsambandet

Bompengefritt i Trekantsambandet

av Eivind Jahren sist endret 18.04.2013 - 13:46

Trekantsambandet blir bompengefritt. Det innebærer endringer for en del trafikkanter i Haugalandspakken.

Les mer…

Jubilanter 2013

Jubilanter 2013

Alle jubilanter 500

Les mer…

Jubilanter 2013-1

Jubilanter 2013-1

Alle jubilanter 800

Les mer…

58 jubilanter i Karmøy kommune

58 jubilanter i Karmøy kommune

av Turid Sønstabø sist endret 18.04.2013 - 13:32

En av årets jubilanter er Hilde C Pettersen som jobber som ingeniør på teknisk etat. Som nyutdannet innen natur og miljøvern startet Hilde sin yrkeskarriere i Karmøy kommune i 1987.

Les mer…

Oppryddingsaksjon i nærmiljøet

Oppryddingsaksjon i nærmiljøet

av Eivind Jahren sist endret 28.06.2013 - 15:02

Karmøy kommune regner med at de fleste velforeningene også i år vil arrangere opprydningsaksjon i sitt nærmiljø.

Les mer…

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

av Georg Lunde sist endret 26.04.2013 - 10:29

Her er en oversikt over byggetiltak som det ikke er nødvendig at du søker kommunen om tillatelse til å utføre.

Les mer…

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Eventyrstund for barn 3-6 år
12.09.2018 - 10:30
Hver onsdag formiddag i september og oktober blir det eventyrstund på ...
Barneavdelingen, hovedbiblioteket i Kopervik
Parkert piano
26.09.2018 - 18:00
Elever fra Karmøy kulturskole spiller. Gratis inngang.
Storhall Karmøy, Veavågen
Ordførerens time på biblioteket
27.09.2018 - 17:00
Du kan komme innom biblioteket i Skudeneshavn og slå av en prat med ...
Biblioteket i Skudeneshavn
Høstferieaktiviteter på biblioteket i Kopervik
08.10.2018 - 15:00
FIFA 18 turnering, workshop i vinylkutting, workshop i 3D print og ...
Karmøy folkebibliotek, Kopervik
Stedsnavn og bilder på Vea
17.10.2018 - 19:00
Mer info kommer.
Storhall Karmøy, Veavågen
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.