Endring av utslippstillatelse fra Norscrap Karmøy AS

av Anders L. Eie sist endret 22.06.2018 - 13:01
Norscrap Karmøy AS har søkt Fylkesmannen om utvidelse av virksomhetens årlige produksjonsramme fra 10 000 tonn til 20 000 per år. Frist for uttale er 10. august.
Endring av utslippstillatelse fra Norscrap Karmøy AS

Luftfoto av Norscrap Karmøy AS. Foto: Tor Inge Vormedal

Norscrap Karmøy AS søker Fylkesmannen i Rogaland om å gjere endringar i løyve etter forureiningslova § 11, jf. § 16. Det vert søkt om å auke mottaket av skrapstål og skrapmetaller frå 10 000 til 20 000 tonn per år, samt auke mengda lagra avfall frå 2 000 til 5 000 tonn. Anlegget er plassert i Sundvegen 464, gnr 73 bnr 106.

Norscrap Karmøy AS søker og om å ta imot inntil 10 tonn batteri og 5 tonn transformatorolje på anlegget per år.

Dokument i saka vert lagt ut her: www.fylkesmannen.no/rogaland.

Merknader kan sendast innan 10. august 2018 til:

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59 Sentrum
4001 Stavanger
eller
fmropost@fylkesmannen.no

Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Kommende hendelser
Velkommen til byvandring med teatervri i sommerbyen
01.07.2018 - 13:00
Hver søndag i juli kan du komme og se Skudeneshavn gullalder utfolde ...
Oppmøte på museet i Mælandsgården, Skudeneshavn kl.13.00
Tidligere hendelser…
Kommende hendelser…
Rettigheter tilhører Karmøy kommune.