Budsjettet behandlet i formannskapet

Mandag 26. november behandlet formannskapet forslaget til budsjett for 2019 og økonomiplanen for 2019-2022.

Mer…

Nyheter

Kulturprisen til Egil Houeland

Hovedutvalg oppvekst og kultur har tildelt Karmøy kommunes kulturpris 2018 til Egil Houeland. Kulturstipend tildeles Florian Ten Napel, Markus Aarøy Vikse og Kristin Hjellset. Prisutdelingen vil skje i forbindelse med ordførerens nyttårsmottakelses 27. desember kl 17.00 i Karmøy rådhus.

Mer…

Karmøy ble landets frivillighetskommune

Karmøy ble i dag kåret til landets frivillighetskommune 2018.

Mer…

Karmøy kommunes byggeskikkpris for 2018

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok i møte 4. desember å gi årets byggeskikkpris til rekkehusprosjektet Åkrasanden atrium.Rekkehusprosjektet ligger i Støvegen på Ådland, sør for Åkrehamn. Byggherre: Odd Hansen AS. Arkitekt: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS ved sivilarkitekt MNAL Jan Ove Bjørheim.

Mer…

Skudeneshavn fredes som kulturmiljø

Kongen i statsråd har vedtatt kulturmiljøfredning av Skudeneshavn. 180 eiendommer omfattes av fredningsvedtaket.

Mer…

Veiledningssenter for pårørende

Å være pårørende til rusmisbrukere og personer med psykiske vansker kan være veldig utfordrende. Karmøy kommune og Veiledningssenteret for pårørende har fornyet samarbeidet om lavterskeltilbud til pårørende av rusavhengige, pårørende til personer med psykiske vansker og pårørende til innsatte i fengsel.

Mer…

Interesse for bølgekraftklynge?

Er det interesse for å etablere en industriklynge for utvikling av bølgekraftverk på Haugalandet? spør næringssjef i Karmøy kommune, Per Velde. 19. desember samler han interessenter til dialogmøte.

Mer…

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2019

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 10. desember.

Mer…

Røde Kors Våketjeneste

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Røde Kors Våketjeneste skal lindre ensomhet ved livets slutt. Mer informasjon finner du i Røde Kors sin brosjyre.

Mer…

Klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

Nå er jakten på gode stipendkandidater i Karmøy i gang. 100 nye kulturutøvere i Norge skal våren 2019 få til sammen én million kroner i form av stipendet. En trenger ikke å være elev i kulturskolen, men alle ungdommer bosatt eller med bostedsadresse i Karmøy kommune må søke via Karmøy kulturskole innen fristen 23.januar 2019.

Mer…

Flere nyheter…
Side-alternativer

Vrakpant på båt på Borgaredalen

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.