Nyheter

Søknad om løyve til å handtere farleg avfall

Norsk Gjenvinning AS har søkt Fylkesmannen i Rogaland om løyve til mottak, sortering og mellomlagring av avfall og enkelte typar farleg avfall.

Mer…

Sterk innsats på årets Noway cup

8. juni deltok Karmøy Gatefotball for tredje året på rad på Noway Cup i Stavanger. Her ble det spilt god fotball og spillegleden var på topp.

Mer…

Dronningbesøk torsdag

Torsdag kommer Dronning Sonja til Karmøy. Det ligger an til folkefest. Bli med og skap en festlig ramme om besøket! Se kart her som viser hvor følget vil bevege seg.

Mer…

Ny åpningstid ved NAV Karmøy

Fra 1. juli er åpningstiden mandag–fredag kl. 11.00-14.00 for henvendelser uten avtale. Avtalte møter og individuelle oppfølgingssamtaler gjennomføres uavhengig av åpningstiden.

Mer…

Planer for mulig kulturhus lagt fram

Mandag formiddag ble forslag til et mulig kulturhus i Karmøy presentert av arbeidsgruppa som har jobbet med dette siden august måned.

Mer…

Innspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lag og foreninger gis muligheten til å komme med innspill både på rehabilitering og nybygg av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Handlingsprogrammet 2019-2022 skal hvert år vedtas av kommunestyret. Det er dette som danner grunnlaget for prioriteringen av spillemiddelsøknader og kommunale tilskudd til idrettsanlegg.

Mer…

Vil dere stille liste ved valget i 2019?

Det kan synes lenge til kommune- og fylkestingsvalget i 2019. Men nominasjonene er i gang - og for de skal både samle underskrifter og sette opp liste, er det tid for å komme i gang. 1. april skal listene være levert.

Mer…

Søknad om endra løyve for Pelagia Karmsund Fiskemel

Pelagia Karmsund Fiskemel AS har søkt om endring av løyve etter forureiningslova for produksjon av fiskemjøl- og olje. Frist for uttale er 23. juli.

Mer…

Laget fotoutstilling med brukerne

Norheim aktivitetssenter har laget en fotoutstilling der brukerne ved senteret er hovedpersoner. Det er blitt en flott dokumentasjon av verdighet. - Dette er ekte mennesker med ekte følelser!

Mer…

Opphevelse av bål- og grillforbud

Alle kommunene tilknyttet Haugaland og Sunnhordland 110-sentral har i dag opphevet bål- grillforbudet, og kommer derfor med en pressemelding.

Mer…

Flere nyheter…
Side-alternativer

Byplanlegging

Facebook 2 ikon Twitter-ikon Instagram You Tube RSS-Ikon

Rettigheter tilhører Karmøy kommune.