NAV | Sosiale tjenester

Sist oppdatert 3. oktober 2019 07:40
Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Du kan benytte elektronisk søknadsskjema eller PDF-skjema som du kan skriver ut og sende inn.

Elektronisk søknadsskjema om økonomisk stønad/sosialhjelp

Økonomisk stønad – søknadsskjema i PDF


Andre tjenester og selvbetjeningsløsninger

Informasjon om Nav sine tjenester og selvbetjeningsløsninger finner du på nav.no. 

Bruk gjerne muligheten til elektronisk kommunikasjon.


Kontaktpersoner NAV Karmøy
  • Stine K. Bjelland, NAV Leder
  • Solfrid O. Ytreland, avdelingsleder oppfølgingsavdelingen
  • Inger Lise Fredlund, avdelingsleder ungdomsavdelingen
  • Arne Fagerland, avdelingsleder flyktningavdelingen
  • Cecilie Brekke Strand, avdelingsleder jobb- og veiledningsavdelingen

Kontaktes via hovednummeret 55 55 33 33 eller nav.karmoy@nav.no