Strandrydding i Karmøy

Karmøy kommune jobber aktivt med strandrydding. Vi var med å starte opp “Strandryddeaksjon Haugaland” i 2017. Siden den gang har vi vært en av de kommunene som gjør mest for strandrydding. Årlig plukker Karmøys innbyggere inn ca 40 000 kg marint avfall. 

Hvordan rydder du en strand på Karmøy

For alle som vil rydde èn gang, uten noe videre forpliktelser, kan kommunen gjennom Strandryddeaksjon Haugalandet tilby hansker, sekker og transport og levering av avfallet. Kontakt kontaktpersonen vår for strandrydding for å få det.

Prosjektet #VirydderheleKarmøy

Kommunen har nå startet prosjektet “Vi rydder hele Karmøy”. Målet er i løpet av 2021-23 å rydde hele Karmøys kystlinje. Til dette har vi mottatt mye midler fra Handelens Miljøfond. Midlene har gått til finansiering av en delstilling som naturforvalter, samt midler til lag og foreninger som ønsker å inngå avtale om rydding. 

Det er for sent for lag og foreninger å bli med på det betalte strandryddeprosjektet i år, men at vi håper å få til det samme neste år også. 

Se reportasjen om prosjektet som var på Karmøy kommune informerer på TV-Haugaland.

Bilder fra strandrydding

#virydderhelekarmøy

Legg ut dine egen bilder på Instagram med #virydderhelekarmøy. Se på lenken under for å se hashtag-feeden på Instagram. Vi legger også noen av bildene under her på siden

Andre strandryddebilder

Her vil vi legge ut forskjellige bilder som vi får tilsendt fra dere, i forbindelse med prosjektet.

Takk for mange fine og flotte strandryddebilder