Strandrydding i Karmøy

Karmøy kommune jobber aktivt med strandrydding. Vi var med å starte opp “Strandryddeaksjon Haugaland” i 2017. Siden den gang har vi vært en av de kommunene som gjør mest for strandrydding. Årlig plukker Karmøys innbyggere inn ca 40 000 kg marint avfall. 

Hvordan rydder du en strand på Karmøy

For alle som vil rydde èn gang, uten noe videre forpliktelser, kan kommunen gjennom Strandryddeaksjon Haugalandet tilby hansker, sekker og transport og levering av avfallet. Kontakt kontaktpersonen vår for strandrydding for å få det.

Prosjektet #VirydderheleKarmøy

Kommunen har nå startet prosjektet “Vi rydder hele Karmøy”. Målet er i løpet av 2021-23 å rydde hele Karmøys kystlinje. Til dette har vi mottatt mye midler fra Handelens Miljøfond. Midlene har gått til finansiering av en delstilling som naturforvalter, samt midler til lag og foreninger som ønsker å inngå avtale om rydding. 

Lag og foreninger som ønsker å få betalt for å ta ansvar for å rydde strender kan innen 1. februar søke her:

Se reportasje om Strandrydding i 2019 og flere andre bilder fra strandrydding i Karmøy.

Bilder fra #virydderhelekarmøy