Naturvern

I Karmøy jobbes det mye med naturvern.

Det er for tiden 4 store prosjekt som foregår, med tanke på å bevare forskjellige sjeldne fugler:

Er et prosjekt som foreningen BioDiv2010 sammen med naturforvalteren i Karmøy startet i 2009. Bakgrunnen for prosjektet er at vipa er en kjent og kjær fugl, som er i ferd med å forsvinne.  Før i tiden kunne radio melde med glede at: “Vipa har kommet” om våren. Fra 1980-tallet ble det et stort bestandstap i vipebestanden i Karmøy, og de siste årene har hekkebestanden falt til under 200 par. Den er nå sterkt truet ifølge norsk rødliste for arter.

Vern Vipa arbeider med frivillige avtaler med bønder, som får betalt for å ta vare på vipene.

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du laste ned denne Vern vipa brosjyra (.pdf)

Det er kun ca 100 hanner av åkerrikse i Norge hvert år. Hovedgrunnen til at den tidligere vanlige fuglen er blitt så sjelden, er at den drepes i moderne slåmaskiner. Naturforvalter ønsker derfor å inngå frivillige avtaler med bønder som har åkerrikse på enga si. Det betales ca 1700 kr pr dekar for å ikke slå enga før sensommeren.

Dette er et prosjekt i samarbeid mellom Norges Bondelag Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland.

I Karmøy har mange bønder, som har fått registrert at det er fugler hos seg, fått betalt for å ikke slå området hvor åkerriksa hekker.

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du besøke www.akerrikse.no

Det var i flere år nedgang i Karmøy sin sjøfuglbestand. Et av problemene her var at bestanden av mink var så stor at de gjorde et stort innhogg i sjøfuglbestanden. Derfor ble det i 2006 etablert et prosjekt som hadde som mål å få en vekst i sjøfuglbestanden. Et av tiltakene var å gi skuddpremie på mink. Dette har vist seg i ettertid at var et bra grep. Det har siden den gang blitt et økende fokus på å jakte på mink, og både Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen bidrar i prosjektet, “Offensiv mot mink”

Mink- og sjøfuglprosjektet i Karmøy kommune gjør nå en offensiv mot mink, hvor en ønsker tips om hvor minken oppholder seg.

Vi anbefaler også at man blir medlem av både facebooksiden «minkjegere og sjøfuglinteresserte på Karmøy», og facebookgruppen med samme navn.

Hvis du ser mink ønsker vi gjerne at du gir beskjed til følgende personer. Husk å være så nøyaktig som mulig på stedsangivelsen:

Sted Navn Mobil E-post
Kopervik-Avaldsnes Kjell-Sigve Kvalavåg 91 88 06 74 kjell.sigve@tpmteam.com
Torvastad og Feøy Øystein Sletten 48 09 92 43 oistein.sletten@haugnett.no
Syre-Åkra Per Kjartan Sevland pks@tral.no
Nord Karmøy med Fastlandet Thorleif Thorsen

Lars Preben Håvik

90 05 40 53/

52 82 01 65

thorleifthorsen@msn.com

larsphaavik@gmail.com

Sevland-Vea Gaute Vilhelmsen gaute@tral.no
Visnes, Fosen. (Sveio) Sigurd Frende Boge-Olsnes 40 06 37 49 frende2000@yahoo.no
Åkra-Skudenes Gunnar Jaakkimainen 95 11 20 55 gunnar@jaakkimainen.se
Hele Karmøy Karl Even Lyngstad 90 93 20 49 karl.even.lyngstad@online.no
Torvastad og Røyksund Kjartan Krøsli 98 05 99 24 kkrosli@hotmail.com

 

Vil du ha hjelp til fangst av mink, eller observerer dyr, vil vi svært gjerne at du tar kontakt, enten ved å ringe eller sende en e-post til en av jegerne overfor. Dersom du selv ønsker å jakte mink, hadde det også vært fint om du tok kontakt, slik at vi vet om hverandre.

Vi anbefaler også at man blir medlem av facebooksiden «minkjegere og sjøfuglinteresserte på Karmøy».

Skuddpremien som kommunen utbetaler er på kr 200. For premiering av mink er det nok å levere inn haler. De vises fram på rådhuset hvor det blir fylt ut et registreringsskjema. Det er jakttid hele året.

Karmøy Ringmerkingsgruppe og Karmøy kommune har gjennom Mink- og sjøfuglprosjektet nå fjernet ca 100 mink hvert år fra Karmøy-naturen siden 2006. Dette har resultert i framgang for flere av våre kjente sjøfugler og ført til at vi de siste årene har hatt noen av de mest produktive ternekoloniene i Sør-Norge.

Miljødirektoratet har utarbeidet en handlingsplan mot mink. Vi i Mink- og sjøfuglprosjektet ønsker å bidra til å redusere villminkbestanden ytterligere, for å fremme artsmangfoldet i vår lokale natur og hindre at flere hekkefugler blir borte.

Noen tips og råd hvis du vil begynne med minkjakt.

Dersom du skal jakte mink med skytevåpen gjelder krav om avlagt jegerprøve og betaling av jegeravgift. Den som har fylt 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av bl.a. villmink og mår i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år. Tilsynspersonen må ha utøvd jakt og betalt jegeravgiften i minst tre år. Se ellers viltloven.

Fellefangst

Det er en rekke forskjellige felletyper å velge mellom. Feller kan kjøpes via internett eller lokalt i butikk. Til mink kan vi anbefale Trapper 90. Conibearfella kan være effektiv, men farlig for fingrene! Syningsfella kan også brukes. Husk å merke fellene med navn, adresse og telefonnummer. Karmøy kommune har kjøpt inn en del feller som er til utlån. Hvis du ønsker å prøve fellefangst kan du kontakte kommunen får å få låne disse en periode. Det er en fordel å lokke mink til fella med spesielle luktstoffer som kan kjøpes. Tørrfisk er bra som åte. Sett fellene der du tror minken normalt vil ferdes. Sjøkant, holmer, bekkeutløp, havneområder og moloanlegg er vanlige tilholdssteder for minken. Pass på at fellene står slik at de ikke kan fange andre dyr eller er til fare for mennesker, f. eks. barn som leker på stranda.

For mer info, sjekk disse lenkene:

I Norge har vi to typer rødlister og en liste for fremmede arter (det finnes ingen svarteliste igjen):