Strandrydding i Karmøy

Karmøy kommune jobber aktivt med strandrydding. Vi var med å starte opp “Strandryddeaksjon Haugaland” i 2017. Siden den gang har vi vært en av de kommunene som gjør mest for strandrydding. Årlig plukker Karmøys innbyggere inn ca. 50 000 kg marint avfall.

Hvordan rydder du en strand på Karmøy

Vi legger til rette for alle frivillige strandryddere, både privatpersoner, skoler, bedrifter, nabolag og foreninger. Vi vil at det skal være enkelt og gratis å bidra med å holde strendene våre rene. For alle som vil rydde langs sjøen, bekker og vassdrag, kan kommunen tilby hansker, sekker og transport og levering av avfallet. Vil du bli med og rydde? Se informasjon i flytskjemaet under. Kontaktinformasjon finner du under “Kontaktperson”.

Se reportasjen om prosjektet som var på Karmøy kommune informerer på TV-Haugaland i 2021.

Prosjektet #VirydderheleKarmøy

I 2021 startet vi opp prosjektet «Vi rydder hele Karmøy» med god hjelp av midler tildelt av Handelens Miljøfond og etter hvert også Rogaland Fylkeskommune. Målet er å rydde hele Karmøys kystlinje i løpet av 3 år, 2021-2023.

Med midlene vi har fått har vi mulighet til å inngå avtaler med lokale lag og foreninger om å rydde strender rundt omkring i kommunen. Prosjektet går ut på at hver forening får tildelt et område eller en strekning langs sjøen de får ansvar for å rydde minst 3 ganger i løpet av året. Basert på antall deltagere og dugnadstimer, kan foreningene tjene opp til 20 000 kr hver.

Så langt har prosjektet vært en stor suksess og vi er nå godt i gang med prosjektet for 2022. Over 30 foreninger deltar. Vi planlegger å fortsette i 2023 og vil åpne for søknader på nyåret. Er du med i en organisasjon eller forening dette kan passe for? Følg med i Karmøy kommunes kanaler (Facebook, nettsider m.m.) rundt årsskiftet.

Bilder fra strandrydding

#virydderhelekarmøy

Legg ut dine egen bilder på Instagram med #virydderhelekarmøy. Se på lenken under for å se hashtag-feeden på Instagram. Vi legger også noen av bildene under her på siden

Andre strandryddebilder

Her vil vi legge ut forskjellige bilder som vi får tilsendt fra dere, i forbindelse med prosjektet.

Takk for mange fine og flotte strandryddebilder