Miljøsamarbeidet Tysvær Haugesund og Karmøy.

Karmøy, Tysvær og Haugesund kommuner har siden 2002 hatt et miljøsamarbeid blant ansatte innen natur- og miljø. Målet er å bidra til et mer naturvennlig og mer bærekraftig lokalsamfunn på Haugalandet gjennom samarbeid og utveksling av ideer, erfaringer og kompetanse.

Miljøfyrtårn

Disse tre kommunene har avtale om samarbeid om Miljøfyrtårnordningen, og har inngått regionavtale med Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et miljøledelse- og miljøstyringssystem, som kan nyttes både av private og offentlige virksomheter. Et miljøstyringssystem som Miljøfyrtårn er et godt verktøy for å fremme miljø i egen organisasjon og redusere miljøbelastningen i egen drift. Her kan du lese mer om miljøfyrtårn.

Foredrag med naturformidling

Miljøsamarbeidet arrangerer ulike temakvelder med foredrag som er åpne for publikum. Målet er å øke kunnskapen om natur og miljø til befolkningen, og dermed øke engasjement og handlinger knyttet til naturvern. Foredragene er finansiert med støtte fra Rogaland Fylkeskommune.

Naturaktiviteter i ferier

I høst- og vinterferier samarbeider miljøsamarbeidet med bibliotekene i kommunene. Da har vi aktivitetsdag med fokus på natur. Det er ulike aktiviteter beregnet for barn, og hvor barna får lage spennende gjenstander. Her er det laget både fuglekasser, flaggermuskasser, humlekasser og pinnsvinhus. Aktivitetene er delvis finansiert med støtte fra Rogaland Fylkeskommune

Samarbeid om fremmede arter

Kommunene samarbeider om felles kartlegging og bekjempelse av fremmede arter. Dette gjelder i første rekke parkslirekne og havnespy, men også andre hagerømlinger som gyvel og rynkerose. Samarbeidet søker midler fra statsforvalter til dette arbeidet.

Strandrydding

Gjennom Strandryddeaksjon Haugalandet, som ble startet i 2017, samarbeider flere kommuner på Haugalandet om å tilrettelegge best mulig for frivillig strandrydding langs kysten vår. Friluftsrådet Vest, Ragn Sells, Karmsund havn og HIM er også en del av dette samarbeidet. Strandryddeaksjonen Haugalandet har egen Facebookside. Bor du i Karmøy kommune og har lyst til å rydde en strand, finner du informasjonen du trenger her.