Naturforvaltning

Her vil du få opplysninger om den naturforvaltninga som gjøres i kommunen.

I Karmøy kommune er det 10 naturreservater. Og for mange av disse er rev og mink et problem. Derfor er det innført skuddpremie på disse.

Av vanlig jakt er det i hovedsak hjort og rådyr det foregår jakt på, og som det drives aktivt viltforvaltning av.

Kommunene har forvaltningsansvaret for naturreservatene. Dette innebærer at kommunen har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i forskriften. Som forvaltningsmyndighet skal kommunen vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging.

Brosjyre om Heiavatnet og Tjøsvollvatnet kan du få ved å henvende deg til Karmøy kommune, servicetorget.

Forskrifter for naturreservater i Karmøy

Kommunen skal sørge for at hjortevilt (hjort og rådyr) som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives. Med fallvilt må en forstå alt vilt som blir funnet dødt i naturen og vilt som er avliva av dyrevernmessige grunner eller under nødstilstand.

Publikum oppfores alltid til å ringe politiet på 02800 når rådyr eller hjort er påkjørt.

Når døde hjort og/eller rådyr blir funnet ved/på kommunal veg, har kommunen ansvar for å fjerne dem.

Hvis det blir funnet døde hjort og/eller rådyr langs fylkes- og riksveg, har Statens vegvesen ansvar for å fjerne dem og frakte dem til destruksjonsanlegg.

Tildelingen av hjort skjer ved at kommunen får inn planer fra de forskjellige grunneierlagene, og ut fra vårtellinger og en arealgrense så får Grunneierlagene tildelt et hvist antall dyr for den perioden deres plan varer. For rådyr blir hvert enkelt Grunneierlag tildelt dyr fra kommunen hvert eneste år. Fordelingen ut til grunneiere og jegere skjer i regi av hvert enkelt Grunneierlag.

I Karmøy har vi disse Grunneierlagene som får utdelt hjort og/eller rådyr:

Grunneierlag Hjort Rådyr
Vest-Karmøy Grunneierlag X X
Øst-Karmøy Grunneierlag X X
Avaldsnes Grunneierlag X X
Fastlandsiden og Fosen Grunneierlag X X
Torvastad Grunneierlag X
Søre-Fosen Grunneierlag X
Høvringøy Grunneierlag X

Det foregår mye jakt og fangst av rødrev og mink i Karmøy kommune. Det er i Karmøy skuddpremie på rødrev i jakttiden (Fra 15.juli til 15.april), mens for mink er skuddpremie hele året. Det blir utbetalt kr 200,- pr. individ for rev og mink. For å få utbetalingen, må fellingen dokumenteres til naturforvalteren i kommunen.