Naturforvaltning

Her vil du få opplysninger om den naturforvaltninga som gjøres i kommunen.

I Karmøy kommune er det 10 naturreservater. Og for mange av disse er rev og mink et problem. Derfor er det innført skuddpremie på disse.

Viktig informasjon til jegere om jakt på fugler.

Kommunene har forvaltningsansvaret for naturreservatene. Dette innebærer at kommunen har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i forskriften. Som forvaltningsmyndighet skal kommunen vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging.

Brosjyre om Heiavatnet og Tjøsvollvatnet kan du få ved å henvende deg til Karmøy kommune, servicetorget.

Forskrifter for naturreservater i Karmøy

 

Det foregår mye jakt og fangst av rødrev og mink i Karmøy kommune. Det er i Karmøy skuddpremie på rødrev i jakttiden (Fra 15.juli til 15.april), mens for mink er skuddpremie hele året. Det blir utbetalt kr 200,- pr. individ for rev og mink. For å få utbetalingen, må halen av minkene levers på Karmøy Rådhus. For rev må reven tas med til rådhuset, hvor midtre klo på høyre fremfot klippes av.