Nærings- og miljøtiltak

Det kan søkes om nærings- og miljøtiltak i skogbruket hvert år, også kalt NMSK-midler.

Karmøy kommunes NMSK-strategi

Kommunen får tildelt en pott hvert år fra Fylkesmannen. Dette fordeles så på tiltak som kommer inn til kommunen.

Nå så gjøres dette etter førstemann til mølla prinsippet.

Hvis en vil lese mer om dette kan en se på sidene til Statens landbruksforvaltning. Hvor en også finner de skjemaer som skal brukes.