Skogkurs

Det kan kanskje være flere aktører innenfor skogbrukskurs, men de som har drevet lengst og mest aktivt med dette opp gjennom årene er Aktiv skogbruk.

På deres nettsider skogkurs.no kan en finne en kurskalender hvor en også kan snevre inn på fylker for å se hvilke kurs spm går i dit fylke.

Du kan også her lese om de mange forskjellige kursene, alt fra praktisk bruk av motorsag til økonomi i skogbruket. Det er et mangfold med kurs de driver på med, og mange av disse kan være gode å ha som skogeier.

Finner du ikke det kurset du vil ha i kurskalenderen din, kan du gå inn på den fanen som heter “Aktiv skogbruk” på skogkurs.no og finne de instruktørene som finnes i dit distrikt og snakke med de direkte.

Kurs gir sikkert arbeid, og sikkert arbeid gir færre ulykker!