Skogfaglige filmer fra youtube

Sist oppdatert 21. februar 2019 14:23

Detter er linker til diverse filmer om skogbruk. Verdt å se. Både utenlandske og norske filmer.,

Spilleliste med videoer som beskriver; bestand, hogstklasse, bonitet, relaskop og treantall.
Vis film