Skogbruk

Karmøy er det omlag 40.000 mål med skog. Dette strekker seg alt fra edelløvskog til sitkaskog. Karmøy kommune ønsker å legge til rette for et aktivt skogbruksmiljø. Vi ønsker å vise fram skogen som et natur- og klimaområde. Dette skal gjøres gjennom informasjon, veiledning og forvaltning. Skogbruksansvarlig skal være et kontaktpunkt i kommunen om skogfaglige spørsmål både for private og offentlige.

Tjenestebeskrivelser:

🎄 🌲  🌳  🌱  🌿  🎄  🌲  🌳  🌱  🌿  🎄  🌲  🌳  🌱  🌿  🎄  🌲  🌳  🌱  🌿  🎄  🌲  🌳  🌱  🌿  🎄  🌲  🌳  🌱 🌿