Ofte stilte spørsmål i landbruket

Jeg er enig med naboen om å få kjøpt et tilleggsareal til boligeiendommen min. Hvordan går jeg frem for å få dette til?

Du må først få tilsendt situasjonskart med kommuneplan (eller sit.kart med reguleringsplan) og – samt skjema og liste for nabovarsling. Bruk menyen for selvbetjening på kommunens hjemmeside for å bestille kart og nabovarsel. Dersom du ikke selv eier eiendommen du skal søke for, må du også kontakte servicetorget på rådhuset – og be om å få tilsendt et fullmaktsskjema. Disse papirene fyller du ut og skisserer inn på kartet hvordan du/dere ønsker å dele fra. Deretter sendes denne bestillingen tilbake til servicetorget – som da sender ut alle nødvendige skjema for å søke om deling.

Jeg har avtalt med han som leier jorden min/eller en annen aktiv bonde at han/hun skal få kjøpt tilleggsjord hos meg. Jeg vil beholde bolighuset mitt. Hvordan går jeg frem for å få gjort dette?

Dette krever alltid nærmere rådgiving angående hva som er mulig og ikke. Ta derfor kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Jeg eier en landbrukseiendom med to bolighus, og ønsker å dele fra det ene bolighuset. Hvordan får jeg gjort det?

Når man eier landbrukseiendom er det ikke sikkert at bolighus nr. 2 kan deles fra. Det vil også være en del hensyn knyttet til både planstatus og landbruksmessige forhold som gjennom dialog med deg må få nærmere avklaring. For å få svar på om bolighus nr. 2 kan deles fra, må du derfor ta kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Her er det viktig å vite om hvem som skal overta.

Nær familie

Da gjøres det gjennom en egenerklæring om konsesjonsfrihet

  1. Det må ordnes med egenerklæring fra kommunen, her må hver av de nye arvingene skrive ut hver sin (de aller fleste kan gå på egenerklæring så lenge det er nær slekt)
  2. Det må fremskaffes skifteattest (original eller bekreftet kopi fra Haugaland tingrett) som viser/bekrefter hvem som er arvinger
  3. Det må fylles ut en hjemmelserklæring på grunnlag av det som står i skifteattesten.  Hjemmelserklæring signeres av de aktuelle arvinger.
  4. Dokumentene kan deretter sendes til Kartverket for tinglysing, men det er viktig at egenerklæringen er behandlet/godkjent av kommunen før de resterende dokumentene sendes Kartverket.

Andre

Da må det konsesjonsbehandles. Før du begynner den jobben, kan det være lurt å ta kontakt med ansvarlig for konsesjonssaker hos oss.

Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Her kan du lese mer om hvem som kan overta konsesjonsfritt eller må søke konsesjon og hvordan gjøre det.