Ofte stilte spørsmål i landbruket

Jeg er enig med naboen om å få kjøpt et tilleggsareal til boligeiendommen min. Hvordan går jeg frem for å få dette til?

Du må først få tilsendt situasjonskart med kommuneplan (eller sit.kart med reguleringsplan) og – samt skjema og liste for nabovarsling. Bruk menyen for selvbetjening på kommunens hjemmeside for å bestille kart og nabovarsel. Dersom du ikke selv eier eiendommen du skal søke for, må du også kontakte servicetorget på rådhuset – og be om å få tilsendt et fullmaktsskjema. Disse papirene fyller du ut og skisserer inn på kartet hvordan du/dere ønsker å dele fra. Deretter sendes denne bestillingen tilbake til servicetorget – som da sender ut alle nødvendige skjema for å søke om deling.

Jeg har avtalt med han som leier jorden min/eller en annen aktiv bonde at han/hun skal få kjøpt tilleggsjord hos meg. Jeg vil beholde bolighuset mitt. Hvordan går jeg frem for å få gjort dette?

Dette krever alltid nærmere rådgiving angående hva som er mulig og ikke. Ta derfor kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Jeg eier en landbrukseiendom med to bolighus, og ønsker å dele fra det ene bolighuset. Hvordan får jeg gjort det?

Når man eier landbrukseiendom er det ikke sikkert at bolighus nr. 2 kan deles fra. Det vil også være en del hensyn knyttet til både planstatus og landbruksmessige forhold som gjennom dialog med deg må få nærmere avklaring. For å få svar på om bolighus nr. 2 kan deles fra, må du derfor ta kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.