Ofte stilte spørsmål i landbruket

Jeg er enig med naboen om å få kjøpt et tilleggsareal til boligeiendommen min. Hvordan går jeg frem for å få dette til?

Du må først få tilsendt situasjonskart med kommuneplan (eller sit.kart med reguleringsplan) og – samt skjema og liste for nabovarsling. Bruk menyen for selvbetjening på kommunens hjemmeside for å bestille kart og nabovarsel. Dersom du ikke selv eier eiendommen du skal søke for, må du også kontakte servicetorget på rådhuset – og be om å få tilsendt et fullmaktsskjema. Disse papirene fyller du ut og skisserer inn på kartet hvordan du/dere ønsker å dele fra. Deretter sendes denne bestillingen tilbake til servicetorget – som da sender ut alle nødvendige skjema for å søke om deling.

Jeg har avtalt med han som leier jorden min/eller en annen aktiv bonde at han/hun skal få kjøpt tilleggsjord hos meg. Jeg vil beholde bolighuset mitt. Hvordan går jeg frem for å få gjort dette?

Dette krever alltid nærmere rådgiving angående hva som er mulig og ikke. Ta derfor kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Jeg eier en landbrukseiendom med to bolighus, og ønsker å dele fra det ene bolighuset. Hvordan får jeg gjort det?

Når man eier landbrukseiendom er det ikke sikkert at bolighus nr. 2 kan deles fra. Det vil også være en del hensyn knyttet til både planstatus og landbruksmessige forhold som gjennom dialog med deg må få nærmere avklaring. For å få svar på om bolighus nr. 2 kan deles fra, må du derfor ta kontakt med saksbehandler deling landbruk. Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Her er det viktig å vite om hvem som skal overta.

Nær familie

Da gjøres det gjennom en egenerklæring om konsesjonsfrihet

Slik går du frem:

 1. Send inn egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen. I denne sammenhengen er det punkt 7 eller 8 som er de riktige punktene dere skal gå på her.
  Her må hver av de nye arvingene som skal overta eiendommen fylle ut hver sin.

  Er delen som skal overta 1/3 av en eiendom og dere er 2 stk som skal overta, må dere dele 1/3 på 2, altså 1/6 hver. Eier du allerede 1/3 av den samme eiendommen må du si at du skal ha 3/6 av eiendommen, men den andre som bare skal ha 1/6 skriver det.

  Du kan lese mer om egenerklæringen, og hvordan du fyller den ut på landbruksdirektoratet sine nettsider om konsesjonsfrihet.
 2. Kommune sender deg kvittering at egenerklæringen er godkjent
 3. Det må fremskaffes skifteattest/uskifteattest (original eller bekreftet kopi fra tingretten) som viser/bekrefter hvem som er arvinger.
  Den skal ha blitt sendt ut ved dødsfall.
  En kan få en bekreftet kopi fra tingretten som avdøde tilhørte.
 4. Det må så fylles ut en hjemmelserklæring på grunnlag av det som står i skifteattesten.  Hjemmelserklæring signeres av de aktuelle arvinger.

  Skjema og hjelp på hvordan du fyller ut skjema finner du på kartverket sine sider om hjemmelserklæring
 5. Skifte/uskifteattest skal sammen med hjemmelserklæringen deretter sendes til Kartverket for tinglysing.
  Kartverket tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
  NB! Dere må ha ha fått kvittering fra kommunen om egenerklæringen, ellers får dere den i retur.

Andre

Da må det konsesjonsbehandles. Før du begynner den jobben, kan det være lurt å ta kontakt med ansvarlig for konsesjonssaker hos oss.

Dette kan du gjøre via mail, tlf. (i saksbehandlers telefontid) eller å booke et møte.

Her kan du lese mer om hvem som kan overta konsesjonsfritt eller må søke konsesjon og hvordan gjøre det.