Kurs for bønder i landbruket

Her ønsker vi å holde oversikt over kurs som bønder og andre interesserte kan bli med på.

Generell landbruk

Den digitale landbrukskonferansen

Dato: 15. mars 2021 09:00 – 12:15

Landbrukskonferansen 2021 går i lufta, eller digitalt som mange seier. Annleisåret 2020 lærte oss å sette pris på god og trygg matvareforsyning, og Rogaland leverte. Men kva nå? Vi spør oss, deg og politikarane: Korleis blir framtida for landbruket i Rogaland? Vi må snakke om jordvernet når – alle vil ha matjorda.

Om å nytte heile potensialet på garden

Torsdag, 1. mars 2021, 12:00 – 13:30

I dette webinaret skal en snakke om hva som er mulig å få til. Kanskje du får inspirasjon om å se din gård fra et annet perspektiv, kanskje det blir den lille «dytten» du treng for å sette i gang?

“Hva er mulig, går det an å lage en arbeidsplass til på gården, har jeg en gründer i meg?”, er flere som spør seg selv. Velkommen til et webinar som kan hjelpe deg et steg videre i prosessen.

Skogbruk

Kurs hos Statsforvaltaren

Ingen kurs der nå

Kurs på dagtid

I samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland, så lages det spennende webinarer på dagtid. I Hovedsak for de som jobber i kommunene innen skog. Men det kan av og til være spennende tema for deg som skogeier også. For å se om det kommer webinarer der kan du se på kurssidene til Statsforvaltaren i Vestland.

Skogkurs

Skogkurs gjennomfører nå 4 webinarer, som kan være gode å få med seg. du kan lese med om de på lenken under.

Jord og husdyr

Kurs hos Statsforvaltaren

Kurs hos Nofima

Gode digitale salgskanaler øker salget! For å øke omsetningen din er det viktig å være synlig på nett. En attraktiv nettbutikk er kanskje neste steg for deg? Lær deg hvordan du kan utvikle salgsapparatet ditt for å nå ut i flere kanaler.

BLI MED PÅ KURSSERIEN VÅR FOR Å BLI MER TILGJENGELIG OG ATTRAKTIV FOR DINE KUNDER

Kurset er over 3 samlinger, hver på 2 timer. Du møter produsenter som har valgt ulike salgsløsninger på nett. Underveis blir det egne oppgaver å jobbe med og dere blir satt i mindre grupper for å diskutere ulike muligheter. I forkant av hver samling får du tilsendt en lenke for oppkobling til kurset. For å få til god dialog mellom deltakerne, er begrenset antall plasser.

Tema på samlingene:

  1. SAMLING – VARER OG KUNDER (7. april kl 11:00-13:00)
    Du får hjelp til å kartlegge vareutvalget ditt, til å finne den typiske kunden din og hvor denne er å treffe.
  2. SAMLING – MÅL OG MULIGHETER (14. april kl 11:00-13:00)
    Du får innsikt i ulike salgskanaler og forskjellige modeller for kundedialog.
  3. SAMLING – TEKST OG BILDE (17. april kl 11:00-13:00)
    Du er ikke lengre ansikt til ansikt med kundene dine. Hva skjer når du ikke kan ha en «normal» salgssituasjon, men må ha et «medie» mellom deg og kundene?

Les mer om innholdet for de ulike samlingene på https://nofima.no/aktivitet/lokalmat-i-digitale-kanaler/

Målgruppe: Lokalmatprodusenter/mathåndverkere med inntil 10 årsverk.

Tid/Sted: Samlingene (7, 14 og 17 april, kl 11:00-13:00) foregår digitalt via Zoom og lenke til møtet samt detaljert program vil bli tilsendt i forkant av hver samling.

Påmelding: Klikk her for å melde deg på og betale, pris kr. 600 per deltaker for alle tre samlingene. Bindende påmelding innen 24 mars. Påmelding kan også skje via https://nofima.no/aktivitet/lokalmat-i-digitale-kanaler/

Spørsmål til påmeldingen: Ta kontakt med Heidi Katrine Trige, mob.995 62 244 eller på e-post: heidi.katrine.trige@nofima.no

Fagansvarlig for kurset er Judith Melbye, mangeårig profil- og salgsutvikler for lokalmatprodusenter.

Maks antall er 15 deltakere

Vennlig hilsen
Kompetansenettverk Lokalmat Sør, Nofima
Aase Vorre Skuland

og

Kompetansenettverk Lokalmat Vest, Sogn Jord- og Hagebruksskule
Aud Slettehaug