Deponeringsplan for matjord i byggesaker

Det er utarbeidet nye rutiner i forhold til matjord i forbindelse med utbyggingsarealer.

Kommunen har derfor utarbeidet skjemaet «Deponeringsplan for matjord» som skal være vedlegg til byggesøknad fra alle ansvarlige søkere når utbyggingsarealet har matjord. Skjemaet kan nå lastes ned fra kommunens hjemmesider. I planen skal all bruk av matjord bli dokumentert. Deponeringsplanen skal godkjennes av kommunens landbruksforvaltning.