Tre på kommunal eiendom – friområde

Kommunen yter tjenesten hvor vi fjerner tre på kommunal eiendom på forespørsel fra en nabo. Men forespørselen må vurderes fra tilfelle til  tilfelle.

Kommunen tar ingen standpunkt på å fjerne trær når ikke kommunen er en av partene. Da kan vi bare henvise til §3 i Grannelova.

Målet er å bidra til et trivelig miljø for innbyggerne. Kommunen skal ivareta kommunale arealplaner og statlige retningslinjer for sikring av biologisk mangfold i tettstedsnære områder. Faktorer som blir vurdert er:

  • Ulempe
  • Potensielle konflikter mellom naboer og brukere av området.
  • Estetiske vurderinger
  • Treart
  • Klimatiske vurderinger
  • Hensyn til biologisk mangfold

Vedlegg til søknad

  • Kart, der trærne som skal fjernes er merket. Kart får du ved å henvende deg til Rådhuset eller på fonnakart.no.
  • Naboliste som sier hvem som er enig (et vanlig ark med navn, adresse og underskrift). Men kun hvis det er naboer som er berørt av fjerning av trærne-

I skjema finnes det en feil, som ikke tas hensyn til. Og det er rubrikken om “Dato/tidsrom for gjennomføring”. Tidsrom for gjennomføring er noe vi må styre etter vår arbeidsmengde og bemanningssituasjon.

Skjema

Skjema finner du her

Kart som du tegner på og laster opp finner du her

Forespørselen sendes til

Karmøy kommune
Sektor samferdsel og utemiljø v/skogs- og landskapsforvalter
Rådhuset
Pb. 167
4291 KOPERVIK

Forespørselene blir sett på fortløpende, men det kan ta lang tid før trærne blir fjernet.