Sprøyte- og gnagerbevis

For å kunne kjøpe dette, må du ta kurs. Det er kommunen der du er folkeregistrert, som behandler om du har rett på å få utstedt et bevis. Du kan lese mer om dette hos mattilsynet.

Sprøytebevis

Hvem har krav på beviset?

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne, de som har krav på beviset. Hvem som har krav på beviset og må fremvise dokumentasjon på dette kan du lese under.

Sprøytesertifikatet har gått ut. Hvordan fornyes det?

Ved fornyelse av sprøytesertifikatet kan du nå gjøre dette på nettet gjennom mattilsynets sider.

Etter at du har tatt kurset og bestått eksamen MÅ du si ifra til kommunen om at du har tatt eksamen, slik vi kan godkjenne beviset. Men selv om du har hatt det før, må kommunen se om du er berettiget å få nytt bevis.

Når du blir godkjent, vil du mest sannsynlig få tilsendt et midlertidig bevis i posten.

Tatt kurs og vil ha beviset?

Tatt det for første gang?

For alle dere som tar kursene for første gang fysisk, får kommunen tilsendt liste fra Statsforvalteren over de som har bestått.

Tatt oppfriskning på nett?

De som har tatt fornyelseskurs på internett, så må de som har tatt eksamen selv opplyse kommunen om dette.

Gnagerbevis

Gnagermidler til bekjempelse av rotter og mus (gnagere) i og rundt bygninger som industrilokaler eller gårder er biocider.

Hvem har krav på beviset?

Det er kommunen som har ansvar for å registrere og godkjenne, de som har krav på beviset.

Tilleggsbevis for gnagermidler kan gis til personer som har gjennomgått obligatorisk kurs og bestått eksamen. I tillegg er det et krav at du må eie eller leie en landbrukseiendom samt ha gyldig plantevernmiddelautorisasjon.

Kurs

Det kan være forskjellige som holder kurs. Som for eksempel norsk landbruksrådgivning.

Bevis