Skoghogst

Det har nå blitt mer og mer skoghogst i Karmøy. Det er ofte tanker på hva som kan skje med skogen. Skal jeg hogge? Hvem kan hogge for meg? Hvor skal jeg gjøre av tømmeret?

For å svare på noe av dette:

  • Skal jeg hogge?Har du mye skog og lurer på om det er hogstmodent, er mest sannsynlig svaret at det ikke er hogstmodent enda. Men kommunen kan komme å ta en befaring for å se om du burde la skogen stå eller hogge den.
  • Hvem skal hogge for meg?Spørsmålet er om det er en liten jobb, type 1 daa eller slikt, så finnes det flere private selskaper som kan gjøre jobben.

    Hvis det er stor drift det er snakk om så må en inn med hogstmaskiner o.l. Og det hele blir snakk om økonomi og muligheter å få det frem. I vårt område er det to selskaper som driver med skoghogst på det nivået. Og det er AT-skog og det er Nortømmer.

  • Hvor skal jeg gjøre av tømmeret?Er det fint tømmer (mesteparten av sitkagrana er det), så selg det til plank og papir og få penger for det. Det er visse krav for lengder og bredder på det som kan leveres. For spørsmål om dette er det bare å ta kontakt med kommunen. Er det mye skrap, så er det fint til ved. Men lar du Vestskog BA eller Nortømmer gjøre jobben, så ordner de alt for deg, og du får penger inn på kontoen. Sannsynligheten for at du må betale for hogsten da er mer eller mindre ikke eksisterende. Men det meste av dette kommen ann på mengden av tømmer, Vestskog eller Nortømmer vil nok ikke sette i gang en drift hvis de trur du må betale, da sier de oftest i fra på forhånd.