Hogge i egen skog og levere tømmer?

https://kilden.nibio.no/