Skadefelling

Det er mulig å søke om å få skadefelling, men da må enkelte ting være i orden. 

I Karmøy er det i hovedsak rådyr, hjort og grågås som en har gitt skadefellingsløyve til. Og en har prioritert å gi skadefelling der de gjør skade på slåtteareal.

Her kan lese mer om saksbehandling av skadefelling på miljødirektoratet sine sider. 

Det er laget et enkelt skjema som du kan bruke for å søke om skadefelling.