Jegerprøven

Det er kommunen som har ansvar for å gjennomføre jegerprøveeksamen. Dette gjennomføres etter at kommunen mottar liste fra Karmøy Jeger og fisk, over hvem som er klar for å kunne ta eksamen.

Mer om jegerprøven kan du lese her.