Hjortevilt og fallvilt

Av vanlig jakt er det i hovedsak hjort og rådyr det foregår jakt på, og som det drives aktivt viltforvaltning av.

Hjorteviltforvaltning

For å kunne få tildelt hjortevilt til å jakte på må kommunen ha fastsatt en lokal forskrift om jakt, hvor det er åpnet for jakt og satt et minsteareal for de dyrene som en kan jakte på.

Karmøy kommune er en del av det interkommunale hjorteviltutvalget sammen med kommunene, Bokn, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Suldal, Sauda, Sveio, Vindafjord og Etne.

Der er det utarbeidet en forvaltningsplan med mål. Den kan du lese under “Dokumenter”.

Målsetinger for bestandsutviklinga framover:
• Øke gjennomsnittsalderen til de voksne dyra i bestanden
• Forbedre kjønnsbalansen i bestanden
• Øke slaktevekt på kalver og ungdyr

  • Hjort; 1500 dekar
  • Rådyr; 500 dekar

Men for å få tildelt dyr må du tilhøre et Vald som en minst så stort som minstearealet til dyret du ønsker å jakte på. Her kan du lese mer om kravene som settes for å få opprettet et vald.

Og innen 1.juni hvert år tildeler kommunen dyr til de godkjentevaldene

Tildelingen av hjort skjer ved at kommunen får inn planer fra de forskjellige grunneierlagene, og ut fra vårtellinger og en arealgrense så får Grunneierlagene tildelt et vist antall dyr for den perioden deres plan varer. For både rådyr og hjort blir hvert enkelt Grunneierlag tildelt dyr fra kommunen hvert eneste år. Fordelingen ut til grunneiere og jegere skjer i regi av hvert enkelt Grunneierlag.

I Karmøy har vi disse Grunneierlagene som får utdelt hjort og/eller rådyr:

GrunneierlagHjortRådyr
Vest-Karmøy GrunneierlagXX
Øst-Karmøy GrunneierlagXX
Avaldsnes GrunneierlagXX
Fastlandsiden og Fosen GrunneierlagXX
Torvastad Grunneierlag X
Søre-Fosen Grunneierlag X
Høvringøy Grunneierlag X

Fallviltarbeid i Karmøy

Kommunen skal sørge for at hjortevilt (hjort og rådyr) som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives. Med fallvilt må en forstå alt vilt som blir funnet dødt i naturen og vilt som er avliva av dyrevernmessige grunner eller under nødstilstand.

Publikum skal alltid ringe politiet på 02800 når rådyr eller hjort er påkjørt.

Når døde hjort og/eller rådyr blir funnet ved/på kommunal veg, har kommunen ansvar for å fjerne dem.

Hvis det blir funnet døde hjort og/eller rådyr langs fylkes- og riksveg skal vegeier kontaktes.

Det er entreprenøren som da har ansvar for å fjerne dem og frakte dem til destruksjonsanlegg.