Hjortevilt og fallvilt

Av vanlig jakt er det i hovedsak hjort og rådyr det foregår jakt på, og som det drives aktivt viltforvaltning av.

Hjorteviltforvaltning

Tildelingen av hjort skjer ved at kommunen får inn planer fra de forskjellige grunneierlagene, og ut fra vårtellinger og en arealgrense så får Grunneierlagene tildelt et hvist antall dyr for den perioden deres plan varer. For rådyr blir hvert enkelt Grunneierlag tildelt dyr fra kommunen hvert eneste år. Fordelingen ut til grunneiere og jegere skjer i regi av hvert enkelt Grunneierlag.

I Karmøy har vi disse Grunneierlagene som får utdelt hjort og/eller rådyr:

GrunneierlagHjortRådyr
Vest-Karmøy GrunneierlagXX
Øst-Karmøy GrunneierlagXX
Avaldsnes GrunneierlagXX
Fastlandsiden og Fosen GrunneierlagXX
Torvastad Grunneierlag X
Søre-Fosen Grunneierlag X
Høvringøy Grunneierlag X

Fallviltarbeid

Kommunen skal sørge for at hjortevilt (hjort og rådyr) som er skadet ved påkjørsel av motorkjøretøyer, under jakt eller på annen måte, ettersøkes og om nødvendig avlives. Med fallvilt må en forstå alt vilt som blir funnet dødt i naturen og vilt som er avliva av dyrevernmessige grunner eller under nødstilstand.

Publikum skal alltid ringe politiet på 02800 når rådyr eller hjort er påkjørt.

Når døde hjort og/eller rådyr blir funnet ved/på kommunal veg, har kommunen ansvar for å fjerne dem.

Hvis det blir funnet døde hjort og/eller rådyr langs fylkes- og riksveg, har Statens vegvesen ansvar for å fjerne dem og frakte dem til destruksjonsanlegg.