Stangelandsmarka

Stangelandsmarka ligger i området sør for Kopervik, og byr på et variert landskap med et mangfold av naturtyper. På en dagstur i marka kan du oppleve både fine skogsområder, åpne myr- og lyngheiområder, fjell og vann.
Området rundt Liarlundstjødna er det mest tilrettelagte området i Stangelandsmarka, men det jobbes i skrivende stund med å oppgradere turstiene i hele marka, på initiativ av Karmsund Lions. Blant annet er det lagt ut tilsammen 60 meter med broer, og stiene inn mot de høyeste toppene skal forbedres, noe som vil gjøre et spennende og variert stykke Karmøy-natur enda lettere tilgjengelig.

Liarlund er et sentralt utgangspunkt for rundturer av varierende lengde innover i marka. På sørsiden av vannet er det opparbeidet en stor parkeringsplass, med informasjonstavle. (Obs: vær oppmerksom på at det er en del hengemyr rundt Liarlundstjødna)

Nord for vannet finner vi en åpen slette i skogen med benker, og området egner seg godt for rasting og utflukter.

 

Når du kommer til Kopervik, følg fv 511. Følg denne ca 2 km til Åsebøen, Kopervik IL’s anlegg. Følg så Åsebøvegen i ca 700 meter. Målet er da skiltet på høyre hånd.

 

I lysløypa, gruset vei ellers sti av varierende kvalitet.

 

Parkering