Moksheimskogen

På Fastlandsiden av Karmøy er det mange flotte turområder. Et av disse er en gruset gangvei mellom Nordheim og Vormedal, gjennom det som heter Moksheimskogen. Et område som er et enkelt turområdet som er mye brukt av befolkningen rundt
Fastlandsiden av Karmøy er områdene med mest sammenhengende skog i kommunen. På nordlige delen av Fastlandet så ligger det et flott lite vann, som kalles Moksheimvannet, i en liten dal. Langs denne går det en fin turvei for alle.
Veien er lyssatt og går i et strekk fra Nordheimshallen og ned til Vormedal. Men det er også mange stier utenom denne veien. Slik at området ligger godt til rette for en flott tur for alle. Fra grusete veier til enkle stier. Her er mulighetene for tur gode.

 

Til Norheimshallen: I rundkjøringen før Karmsundbroen, på Norheimsiden tar du til venstre mot Spanne. I neste rundkjøring kjører du rett frem mot Spanne og Norheim kirke. Etter ca. 750 meter tar du til høyre inn til Skole og Idrettsanlegg og Kulturhus.
Vormedal skole: I rundkjøringen før Karmsundbroen, på Norheimsiden tar du til venstre mot Vormedal. Følg så skiltingen videre mot Vormedal. Etter ca. 2,8 km så tar du til venstre inn Steinhaugvegen mot Vormedal skole.

 

Veien er godt fremkommelig og passer for alle. De fleste veiene er gruset, det fines også stier med noen våte partier. Den er godt fremkommelig for rullestolbrukere. Men turen går ikke i en løkke.

 

Parkering