Gamle Tuastadvegen

I skogsterreng og langs vann går Gamle Tuastadvegen. Den bringer turgåere, joggere og syklister inn i et vakkert og stille landskap fritt for biltrafikk. Grusveien går mellom Røyksund og vestover mot Snik, like sør for Vormedal

Det er nok få som i dag bruker den gamle vegen som vet at dette var eneste ferdselsveien fram til 1930-årene for den som ville ta seg fram landevegen mellom Førdesfjorden og Karmsundet. Den ble anlagt mellom 1882 og 1893 i et samarbeid mellom Vegstyrelsen og oppsittere på Tuastad og i Røyksund. Den ble viktig for røyksundbuer som jobbet ved trikotasjefabrikken på Vormedal på begynnelsen av 1900-tallet.

Ellers gikk person- og godstrafikken fra Røyksund med rutebåt til Kopervik og Haugesund et godt stykke inn på 1900-tallet. Da Spannavegen ble bygd tidlig på 1900-tallet, endret transportmønsteret seg, og folk benyttet den nye veien over Spanne i stedet for rutebåten. Med dampbåt tok det 8 timer fra Røyksund til Haugesund. (I dag tar det vel 15 minutter).

Ca 9 km. Rv 47 sørover. Til venstre i siste rundkjøring før Karmsund bru, deretter sørover mot Vormedal. Fortsett på Snikvegen, og ta til venstre før Snikvegen 256.


Lett tur på stort sett gruset vei langs gruset vei av god kvalitet. Passer for sykkel, barnevogn og rullestol.


Parkering

For rullestol