Bjørgene

På Torvastad, Nord-Karmøy finner vi turområdet Bjørgene. Dette er et familievennlig område med lysløype i småkupert natur rundt fem såter (høyder). Det er også mange stier, som gir muligheter til rundturer av varierende lengde.

Terrenget mellom såtene i Bjørgene består av skog, åpne lyse sletter og myrområder. Ved Gunnarshaugvatnet, i østre delen av turområdet, er det et rikt fugleliv. Hjort, rådyr og rev er observert i disse traktene. Turområdet er på ca 4 km2 avgrenset av Storasundsvegen, Hålandsvegen, Torvastadvegen og Gunnarshaugvegen (Markavegen). Turveien med lys er på 3,6 km. Denne danner en rundløype med avstikkere til Håland skole/idrettslaget, og kulturhuset og ungdomshuset. Det er også en 1 km lang turvei til Hauge skole, denne har ennå (2010) ikke lys. I tillegg finnes det flere småstier og snarveier å velge mellom.

I dette forholdsvis flate landskapet gir en tur opp til toppunktet på Veten (68 m o.h.) flott og vid utsikt ut mot Føynå i havet i vest, Haugesund, Risøy og Røvær i nord, Norheim og fastlandet i øst og Karmøy i sør.

Bjørgene grendahus (Parkering):
Ca 9. km. Følg RV 47 over Karmsund bru. Ta første vei til høyre mot Storesund. Følg veien ca. 2 km, ta av til venstre og følg Bjørgeveien rett frem til du får Bjørgene Grendahus på høyre hånd.
KFUM/KFUK-huset (Parkering):
Ca 9. km. Følg RV 47 over Karmsund bru. Ta til høyre i første rundkjøring mot Torvastad. Følg veien ca. 2,5 km, ta av til høyre når du får et stort bygg på høyre side som det står KFUM/KFUM på. Der er det parkering. Turvegen på høyre siden av det bygget.
Torvestad skole og kultursenter (Parkering):
Ca 9. km. Følg RV 47 over Karmsund bru. Ta til høyre i første rundkjøring mot Torvastad. Følg veien ca. 4,5 km, ta av til høyre ved skiltet til Torvastad skole og kultursenter. Turvegen på høyre idrettshallen.

Lysløypa er godt fremkommelig og passer for alle. Turveiene med lys er gruset, det fineg også stier med noen våte partier. Lysløypa er godt fremkommelig for rullestolbrukere.

Delvis universell utformet.

Parkering