Åkra – Hop

Ønsker du å få mer ut av en rusletur i kystlandskapet enn selve naturopplevelsen, bør du ta turen langs natur- og kulturstien som går mellom Åkra og Ferkingstad. Mellom det gamle Åkratunet og nausttuftene på Hop ligger fornminner og kulturminner som perler på snor.

Bondestanden på Åkra har tradisjonelt hatt en sterk stilling på Karmøy. I perioder da kongsmakten la under seg store deler av jordeiendommene på øya, beholdt derimot bøndene på Åkra store deler av jordegodset på private hender.

Livet langs strendene

Det finnes et yrende fugleliv og en mengde planter og vekster langs de lysende, hvite sandstrendene på Karmøys vestside. Sanddynene er aktive og dannes ved at vind og bølger kaster på land store mengder sand som ved fjære sjø ligger igjen og tørker, Dermed blir sanden lettere og kastes videre innover land der den stanses av planter som vokser i sanden.

Fra Følg Rv 47 sørover mot Åkrehamn. Ta til høyre mot Åkrasanden i rundkjøringen ved Åkra Ungdomsskole. Følg veien til du har kjørt forbi idrettsanlegget og ta til venstre ved et skilt som viser til Åkrasanden og Barnehage.


Noe sti, strender og langs vei i ca. 4 km. Men er middels vanskelighetsgrad.


Parkering

Toalett, på Åkrasanden