Parker, friområder og lekeplasser

Hva gjør kommunen?

Det er avdeling for park og idrett som vedlikeholder de 4 parkene vi har i kommunen, hvor det er 2 i Skudenes, 1 på Åkra og 1 i Kopervik. Og sammen med de nesten 500 lekeplassene som vi har ansvar for. Videre under her kan du lese mer om det vi har ansvar for og hva vi kan stå til hjelp for private.

Kommunale oppgaver innen park og idrettsanlegg utføres av kommunens avdeling for park og idrett. Disse oppgavene er:

 • Drift og vedlikehold av park, idretts- og friluftsanlegg, herunder grøntanlegg ved kommunale bygg.
 • Grøntanlegg
 • Utendørsanlegg ved barne- og ungdomsskoler
 • Utendørsanlegg ved kommunale barnehager
 • Utendørsanlegg ved kommunale alderspensjonat, bo- og behandlingshjem
 • Utendørsanlegg ved diverse kommunale bygg, leie-, og kommunaleboliger
 • Arealer på idrettsanlegg, ikke kunstgrasarealer
 • Utendørsanlegg ved kommunale idrettshaller
 • Kommunale parker og friområder
 • Vedlikehold og tilsyn av kommunale lekeplasser og balløkker.
 • Tilsyn og vedlikehold ved kulturminner og leplanting
 • Ansvar for grøntanlegg ved Karmøy Rådhus

Friområde

I Karmøy er det mange områder som er regulert som friområder, men selv om de er regulert som offentlige friområder betyr ikke det at de eies av kommunen. Det er også friområder som eies av private.

Alle har fritt lov til å ferdes i friområdene, dette er noe som er regulert av allemannsretten.

Friområdene er ofte de mest nærliggende grønne områdene i begyggelsen, grønne lunger som kan gi et fristed for mennesker og dyr. Det er et området en kan leke i og kanskje vellet i området lager noe der som alle kan ha nytte av.

Hvis en vil sette opp noe der, må grunneier kontaktes. Og det må tas kontakt med byggesak for å høre om det kan være noe er søknadspliktig.

Hvis det er trær på friområder som er til sjenanse for naboer. Hvor kommunen er grunneier, kan du lese mer om dette her.

Kommunens oppfordring er å bruke friområdene ikke bare la de ligge der til irritasjon.

Lekeplasser

Hva er offentlige og private lekeplasser?

Per nå er det ca. 500 lekeplasser i kommunen, både private og kommunale. Og på mange av disse er det ikke avklart hvem som egentlig har ansvar. Dette er et arbeid som begynner nå. Hvis du lurer på om lekeplassen din er offentlig eller privat i utgangpunktet, kan du se på reguleringsplanen. Hvis lekeplassen er regulert som “felles lekeplass”, så er den i utgangpunktet privat og er den regulert som “ballfelt”, “offentlig lekeplass” eller “lek” så er den nok i utgangspunktet offentlig.

Hvordan kan jeg få støtte til lekeplassutstyr?

Da kan du søke om midler til sektor for kultur for midler.

Hvis du leser her kan du finne ut hvem som har ansvar og hvordan du søker.

Ønsker du å gjøre noe selv?

Det viktigste her er og ha en avtale med grunneier, både om det er privat eller offentlig lekeplass.

På offentlige lekeplasser skal en kontakte avdelingsleder for park og idrett i sitt område. Kontaktinformasjon finner du til høyre. På offentlige lekeplasser, er det bra at du holder avdelingslederne oppdatert på arbeid og får de til og komme innom og sjekke om alt er ok. Har du behov for hjelp, så tar du kontakt.

På private lekeplasser, kan kommunen hjelpe med enkelte ting. Slik som:

 • Vi forholder oss kun til velforeninger
 • Vi kan hjelpe til med å kjøre til grus til lekeplassen og sand til sandkasser hvis det skulle være ønskelig. Her vil vi kun komme med lass til lekeplasse, også er det opp til velforeningen selv og spa ut det gamle og dra utover det nye.
 • Vi kan også stille med maling til levegger på lekeplassen. Men da må avdelingsleder for området bli kontaktet på forhånd, slik at den kan godkjenne bruken.
 • Vi vil også kunne bistå med rådgivning i forhold til lekeutstyr osv.

Lån av parker og utescener

Alle parkene som er i kommunen er til å låne.  Det gjelder også de utescenene/Paviljongene vi har.

De parkene og utescenene vi har er:

 • Parken i Kopervik
 • Parken i Skudeneshavn
 • Dr. Jensens Minde (Skudeneshavn)
 • Åkraparken
 • Åkraparken scene
 • Utescene parken i Skudeneshavn
 • Paviljongen i Skudeneshavn