Motorferdsel i utmark

Loven om motorferdsel i utmark gjelder ikke bare utmark, men også vassdrag.

Når man ferdes i naturen er det ikke ønskelig å høre en konstant during av motorlyd fra personer som er ute å kjører rekreasjonskjøring.

Formålet med loven er å ut fra et samfunnsmessing helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdag med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Hvis du vil vite mer om motorferdsel i utmark og vassdrag, kan en se på en brosjyre fra Direktoratet for Naturforvaltning (pdf)

Ellers kan du lese motorferdselloven her.