Liarlundsvatnet

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

 

Vann Istykkelse Dato Merknad
Liarlundsvatnet (Liten)

 

Mindre vann – minimum 10 cm
Mye siv kan gjøre isen utrygg

Men selv om resultatene tilsier at vannet skal være trygg, så kan det være områder som ikke er trygge. Slik at all ferdsel skjer på eget ansvar. Det skal helst foretas egne målinger.