Bøvatnet

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

 

Vann Istykkelse Dato Merknad
Bøvatnet (Liten)

 

Mindre vann – minimum 10 cm

Her er det mye siv hvor det kan være farlig å ferdes. Er ikke alltid det måles her

Men selv om resultatene tilsier at vannet skal være trygg, så kan det være områder som ikke er trygge. Slik at all ferdsel skjer på eget ansvar. Det skal helst foretas egne målinger.