Ismåling, rutiner & anbefalinger

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

Det er svært mange vann i Karmøy kommune. Kommunen har derfor valgt ut 8 vann for ismåling i tilknytning til de større tettstedene i kommunen. Målingene er utført som en service for kommunens innbyggere og er kun en orientering om den generelle issituasjonen. Målingene kan ikke uten videre overføres til andre vann.

Karmøy kommune kan aldri garantere at isen på et vann er trygg – det presiseres at en hver som beveger seg på islagte vann alltid gjør det på eget ansvar. Og at det er anbefalt og utføre egne målinger i området en ferdes.

  • De som tar andre med på isen (skoleklasser, institusjoner og organisasjoner) skal selv måle isen og vurdere forholdene.
  • Ansamlinger av folk på is skal alltid unngås. Jevn belastning er alltid det beste.
  • Alle som ferdes på is skal ha ispigger tilgjengelig og flytevest på.
  • Det er meget viktig at eventuell mobiltelefon må være lett tilgjengelig, og ligge i en tett og gjennomsiktig plastpose (gjerne dobbel).  Husk å legge inn redningsnummer (110).
  • Leder for større grupper (skoleklasser, institusjoner og organisasjoner)  skal ha tilgang til mobiltelefon med innlagt redningsnummer (110), tau i sekken (min. 20m) og passe på at en har med ekstra flytemiddel med.
  • Skulle noen gå gjennom isen er det viktig at alle trekker seg bort fra åstedet og tilkaller hjelp, eventuelt kaster tau/redningsbøyer ut til den forulykkede, fra sikker avstand.
  • Vær oppmerksom på at alle vann har utløp/innløp, og ved disse er isen alltid tynnere enn ellers. Strømninger i vann kan også gjøre at isens tykkelse varier mye og ved mildvær må ingen ferdes på isen.

Gjeldende normer for istykkelse på islagte vann

Mindre vann – minimum 10 cm
Større vann – minimum 14 cm

 

Ferdsel på regulerte vann er forbudt!

Flere vann i Karmøy kommune er regulerte vannmagasin. Ferdsel på regulerte vann er ikke tillatt. Vannstanden går opp og ned etter forbruk og tilsig, og isen vil derfor være veldig usikker.

Det er kommet inn spørsmål om merking av regulerte vann. Vann som brukes som drikkevannskilde av kommunen er merket. På vann som brukes til industrivann så er det opp til de som har konsesjonen å merke vannet.

 

Her kan du klikke på det vannet du vil se på og se hva siste målte tykkelse er.

Vi har 4 store og 4 små vann vi måler. Tjøsvoldvatnet måler vi IKKE på grunn av at her er det så mye siv i hele vannet og til tider god gjennomstrømning av vann. Noe som gjør at det kan være VELDIG usikker på hva tykkelsen på isen er.

Og under «anbefalinger for ferdsel» finner du normene for istykkelsen.

NB! Ikke glem at ferdsel på regulerte vann er forbudt

Vi måler ikke andre vann. Resultatene over er ment som en generell orientering om situasjonen i kommunen.

Kommunen vil ikke si om det er trygg is eller ikke. Dette er noe de som ferdes selv må beslutte. Dette på grunn av at det kan være store forskjeller på samme vannet og mellom flere vann.

En må huske at de målingene vi tar gjelder ikke nødvendigvis hele det vannet vi måler på.

 

Bøvatnet Moksheimsvatnet Slettavatnet Nordvatnet Heiavatnet Liarlundvatnet Homravatnet Allmannamyr