Fritidsfiske

I Karmøy er det mange vann og fiske i, men det er alle vann som en ikke har lov å fiske i. Det er også krav om fiskekort i de fleste vann. Ved å lese her kan du få mer informasjon om dette emne.

Fritidsfisking

Det er i Karmøy kartlagt 100 sjøfiskeplasser langs land og 43 fiskevann der alle har tilgang på fiske . Det er forskjellige regler for fiske i sjøen og i ferskvann.

For alle som har fylt 16 år og som skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i lakseførende vassdrag, skal betale fiskeravgift samt at det kun skal betales avgift for fiske i lovlig sesong for disse artene. For fiske etter de samme artene i sjøen, skal det bare betales ved bruk av faststående redskap.

For ferskvannsfiske skal det ikke betales fiskeravgift, men det kan være det er salg av fiskekort i forskjellige vann. I Karmøy kan en kontakte de forskjellige Grunneierlagene for informasjon om fiskekort.

I Karmøy er det laget egne fiskekart, her er det oversikt over alle fiskeplassene samt det er mer utfyllende informasjon om fiskeregler og dette med fiskekort i Karmøy.

Informasjon om fiskekort

Fiske i sjøen

Du skal ikke betale fiskeravgift når du fisker med stang eller håndsnøre i sjøen.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen med faststående redskap, må du betale fiskeravgift. Slike redskap kan være lakseverp, kilenot eller krokgarn.

Du må registrere fiskeplassen hos Statsforvalteren.
Lakseregisteret – Sjølaksefiske
Navn på fisker, fiskeredskap og fiskeplass skal registreres for fiske i sjø med faststående redskap.

Innlandsfiske

Fra og med 1. januar 2002 skal det ikke betales statlig fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all fisk i ferskvann unntatt laks, sjøørret og sjørøye.

Du må fortsatt kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren for slikt fiske.

I tillegg har barn og unge som ikke har fylt 16 år rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk i Norge i perioden 1. januar til 20. august. Reglene om gratis fiske gjelder kun for innlandsfiske, og for fiske fra båt eller fra land med stang og håndsnøre. Dette er lovfestet i lov om lakse- og innlandsfisk § 18.

For å fiske i vassdrag på Karmøy må du kjøpe fiskekort. Det er i Karmøy, grunneierlagene som står for og er ansvarlig for fiskekortsalget. Derfor er det slik at det er forskjellige fiskekortområder i kommunen. Fiskekorta får du kjøpt på ulike steder i Karmøy.

De fire ulike fiskekortområder er:

 • Øst-Karmøy fiskekortområde.
 • Vest-Karmøy fiskekortområde.
 • Avaldsnes fiskekortområde.
 • Fastlandssiden og Fosen fiskekortområde.

Slik gjør du i Karmøy

I områder hvor det er salg av fiskekort tar du kontakt med kortselger. Du vil da få et gratis fiskekort. Du bør ta med legitimasjon som viser at du er under 16 år.

I områder hvor det ikke selges fiskekort kan barn og ungdom under 16 år fiske uten å spørre grunneier om tillatelse.

For å fiske i vassdrag på Karmøy må du kjøpe fiskekort. Det er i Karmøy, grunneierlagene som står for og er ansvarlig for fiskekortsalget. Derfor er det slik at det er forskjellige fiskekortområder i kommunen. Fiskekorta får du kjøpt på ulike steder i Karmøy.

De fire ulike fiskekortområder er:

 • Øst-Karmøy fiskekortområde.
 • Vest-Karmøy fiskekortområde.
 • Avaldsnes fiskekortområde.
 • Fastlandssiden og Fosen fiskekortområde.

Betalingsinformasjon om fiskekortområdene i Karmøy

Fiskekort til vest-Karmøy fiskekortområde får du kjøpt:
 • Mx Sport Kopervik, Henrik Klausens gt. 2, 4250 Kopervik, tlf 52 85 12 88, mob 946 17 676, fax 52 85 55 88
 • Basen Redskaper AS, Kanalveien, 4280 Skudeneshavn, tlf 52 82 72 70
 • Vipps. “Vest-Karmøy grunneierlag” eller Vipps nummer 629636
Fiskekort til øst-Karmøy fiskekortområde får du kjøpt:
 • Mx Sport Kopervik, Henrik Klausens gt. 2, 4250 Kopervik, tlf 52 85 12 88, mob 946 17 676, fax 52 85 55 88
 • Basen Redskaper AS, Kanalveien, 4280 Skudeneshavn, tlf 52 82 72 70
Fiskekort til Avaldsnes fiskekortområde får du kjøpt hos:
 • Mx Sport Kopervik, Henrik Klausens gt. 2, 4250 Kopervik, tlf 52 85 12 88, mob 946 17 676, fax 52 85 55 88
Fiskekort til Fastlandssiden og Fosen fiskekortområde får du kjøpt hos:
 • Salar sportsfiske

I mange vatn er fiske ikke tillatt. Sjekk hvilke vann som er tillatt å fiske på tur og fiskekartene