Blikshavn leirplass

Blikshavn er i første rekke en leirplass for de som ligger i telt. Her er 87 mål, for det meste flat, dyrka mark med plass til ca 1 000 personer i telt. Sanitæranlegget, med 5 toalett, inklusiv handikaptoalett, dusjer og vaskerom, er beregnet til å kunne benyttes av ca 300 personer.

På grunn av vanntilførsel i ”sommerleidning” må leirplassen stenges om vinteren, fra 1. november til 1. april, avhengig av hvor kaldt det er. Parkeringsplassen rommer 30 biler. Det er også veg til sjøen, men kjøring inne på området er ikke tillatt uten spesiell avtale.

Dykkere har funnet området utenfor Blikshavn godt egnet for dykking. Grunnet stort drag i sjøen har det ikke vært mulig å lage kai. Her er ei fin rullesteinstrand. I 1998 ble det bygget et handikaptilpasset fiskebrygge.

Friluftområde og aktivitetsplass

Blikshavn leirplass kan benyttes av alle som ønsker det til turgåing og rekreasjon. Her er lekeplass for barn, fiskebrygge som er lagt tilrette for rullestolbrukere, bueskytebane og en diskgoldfane som er for alle i familien. I tillegg er det agililybane for hunder i området.

For diskgolfbanen må du ha med egen frisbee, men ellers er banen åpen for gratis bruk for alle. Det er skilt med kart over banen ved ankomst til leirplassen.

I tillegg er det en postkasse med kart til utlån.

Det er viktig å være klar over at ingen brukere av plassen har enerett på området. Alle som benytter leirplassen, enten som leietakere eller dagsbesøkende, må vise hensyn og ikke hindre fri ferdsel.

Fiskebrygga som er lagt tilrette for rullestolbrukere finner du ved å fortsette nedover vegen gjennom leirplassen og til sjøen. Her vil du få en fin utsikt mot Bokn, og fiskemulighetene er gode.

Grilling

Det er ikke tillatt å grille andre steder på leirplassen enn på den grillen som er satt opp. Det er mulighet for grilling med egen grill ved brygga. Der er det også en grillboks til å kvitte seg med engangsgriller, samt bossdunker.

Er det feil og mangler som du finner når du bruker området. Så kan du melde de ifra til Servicetorget

Leie av området